К and S Solar

 • К and S Solar

  К and S Solar

  Инвестирайки в производството на електроенергия чрез фотоволтаици Вие правите икономически изгодния избор – една дългосрочна инвестиция с гарантирана възвращаемост.....

 

К and S Solar

С помощта на предлаганите от нас услуги Вие можете да реализирате до ключ желаният от Вас проект. Готови сме да Ви подадем ръка при всяка една от следните фази за успешното изграждане на Вашата собствена фотоволтаична система.

Проектиране

Ние разработваме индивидуална концепция, която е съобразена перфектно с разполагаемата от Вас площ. Нашата цел е максимален добив както и едно хармонично интегриране в архитектурата.

Изграждане

Вашата соларна система ще бъде напълно планирана и изградена от нашите специалисти. Доброто планиране на всяка една наша стъпка, прави възможен нейния лесен и бърз монтаж.

Застраховане

Иновативните Енергии изискват иновативно застраховане

Фотоволтаичните системи сами по себе си са една високостойностна, пазеща околната среда дълголетна техника.

Фотоволтаици

Слънцето като енергиен източник е практически неизчерпаем, свободно достъпен и напълно безплатен. То Ви позволява  не само да бъдете независими от електроразпределителните предприятия, но и да увеличите доходите си.

Фотоволтаик представлява пряко преобразуване на слънчева в електрическа енергия при използване на соларни клетки. Колкото по-интензивно е слънцегреенето, толкова по-голямо е количеството генерирана енергия.

Блестяща проницателност 

Вашата фотоволтаична система преобразува получената слънчева енергия в електрическа, която се усвоява от обществената мрежа. За тази енергия държавата гарантира твърда изкупна цена от местното разпределително дружество в рамките на 25 години.

Какво е нужно за изграждане една такава система:

 • Соларни модули - соларните модули преобразуват слънчевата светлина в постоянен ток без да отделят вредни емисии
 • Инвертор - Инверторът е устройство, което преобразува придобития от соларните модули постоянен ток в променлив, който се използва в ежедневието за захранване на електрически уреди.
 • Електромер отчитащ отдадената енергия - Монтира се до домашния електромер и отчита  в киловат час (kWh) отдаденото количество  електроенергия
 • Двупосочен електромер - Той разпознава дали Вие използвате електроенергията от собствената фотоволтаична система или от електроразпределителната мрежа.
 • Система за наблюдение - Тя Ви дава възможност да наблюдавате показателите на Вашата  фотоволтаична система и така да проверявате нейната изрядност и добиви с помощта на SMS, E-Mail или директно през интернет 

Продукти

 

 

Соларен паркинг

Соларните ни паркинги предлагат модерна комбинация от подслон за личния Ви автомобил и едновременно с това, благодарение на разположената на покрива фотоволтаична уредба, генерира чист соларен електричен ток.

Нашите паркинги са индивидуално планирани, като по този начин могат да удовлетворят всяко желание и потребност на клиента. От единичен подслон за индивидуалния клиент до големи соларни паркинги за фирми и предприятия – ние сме Вашият партньор!

 

Соларни лампи

 • Без окабеляване или разходи за електричество
 • Лесен монтаж и малкa поддръжка
 • Идеално съотношение между разходи и ползи
 • Дълголетност и екологичност

 

 

Инвертори

Инверторът е устройство, което преобразува придобития от соларните модули постоянен ток в променлив. Това е 230 волтовият ток, с който  захранваме нашите електрически уреди. Но инверторите не са само трансформатори на ток. Като мултифункционална сърцевина на различни фотоволтаични системи, той изпълнява и редица други задачи.

Инверторът наблюдава и контролира цялостната фотоволтаична система, грижи се за максимална ефективност и събиране на всички оперативни данни. При системи, свързани в мрежа, той автоматично се отделя при необходимост, прекъсва електрозахранването и предпазва мрежата от претоварване.

 

 

Интелигентни следящи слънцето системи

Движението на земята и състава на атмосферата водят до непрекъсната промяна на интензитета и посоката на падащите слънчеви лъчи. Клетките на неподвижно монтираните фотоволтаични модули могат да преобразуват само една част от светлинната енергия на слънцето в електрическа енергия. Следящите системи са закрепващи конструкции за фотоволтаични модули, които насочват модулите винаги по посока на слънцето, така че ъгълът на падане и интензитетът на светлината да остават константни. По този начин ефективно се използват не само слънчевите часове,а също и  дифузната светлина през цялата година. Това води до по-голям добив на соларна енергия от 20-25% за едноосовите следящи системи, 35-45% за двуосовите и с това до по-висока ефективност и по-бърза възвращаемост на вложените средства и до по-голяма печалба.