НЕОН 10 ЕООД

 • НЕОН 10 ЕООД

  НЕОН 10 ЕООД

 

Неон 10

Вече повече от 10 години Неон 10 ЕООД е лидер в доставката на светодиодно (LED) осветление в България. Със 6 магазина на територията на страната и стока налична на склад НЕОН 10 ЕООД е вашия надежден партньор в осветлението.

Неон 10 ЕООД предлага на своите клиенти:

 • LED прожектори;
 • LED пана;
 • LED пури и тела за пури;
 • LED тела;
 • LED дисплеи;
 • LED компоненти;
 • Магнитна LED система;
 • Офис осветление;
 • Индустриално осветление;
 • Улично осветление;
 • Релсов монтаж;

ЗА ДОМА

 • LED лампи;
 • LED лампи за таван и стени;
 • LED крушки;
 • LED плафониери;
 • LED луни;
 • LED ленти;
 • Тела за луни;
 • Неон флекс;
 • Настолни лампи;
 • Градински тела;
 • Фасадни тела;
 • Огледала за баня;
 • Ключове;
 • Контакти;

АКСЕСОАРИ

 • Сензори;
 • Захранвания;
 • Конектори;
 • Камери;
 • Профили за LED лента;
 • Дистанционни управления;
 • Говорители;
 • Разклонители;
 • GSM аксесоари;
 • Пендели;
 • Ел материали

Абажури Сливен

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

neon10.net отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.
Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.
Гаранционният период започва да тече от деня на доставка.


Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

 • при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от NEON10.NET лице или сервизен център;
 • в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;
 • в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;
 • случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.).