БРАТЯ ВЕЛИЧКОВИ ООД

  • БРАТЯ ВЕЛИЧКОВИ ООД

    БРАТЯ ВЕЛИЧКОВИ ООД

 

БРАТЯ ВЕЛИЧКОВИ ООД

БРАТЯ ВЕЛИЧКОВИ ООД е създадена през 2007 година и е с предмет на дейност  общо строителство на жилищни и нежилищни сгради, довършителни работи, въвеждането им в експлоатация и консултации в сферата на стрителството. Фирмата е член на камарата на строителите в България от 2008 година в категория :

Първа група-строежи от високото строителство и прилежащата му инфраструктура за строежи от трета до пета категория под № .I-NV 009447

Фирмената политика е насочена към въвеждане на нови технологии в строителството, използването на съв­ременни строителни системи и високопроизводителна механизация, специализация на служителите и безопасност на строителния процес  Квалифицираният инженерно-технически персонал, опитните строителни работници, собствената механизациягарантират отлично качество на завършените обекти.

Фирмата е сертифицирана за работа с продуктите на Торо-Баесеф Белгия