”Булконс Първомай” АД е дружество, чиято дейност е изкупуването и преработка на пресни зеленчуци и плодове и търговия на вътрешен пазар, внос и износ, с адрес на производствена дейност: гр. Първомай, ул. „Малина” №1 тел: 0336/ 623 01; 623 11; 623 12.

Консервното предприятие в Първомай започва своето съществуване в 1940 година като акционерна фабрика „Витекс” за производство на доматено пюре, мармалади и червен пипер. През 1947 година е национализирано и преименувано на „Партизанин”. Започва разширяване и разнообразяване на асортиментната структура като в края на осемдесетте години производството му достига 36 000 тона в над 60 милиона опаковки. От 1991 г. до 2002 г. предприятието носи името „Булконс” и запазва същата производствена структура. Почити 70 години от създаването си до днес предприятието е едно от водещите в консервния сектор на хранително-вкусовата промишленост в страната. От 2003 година консервното предприятие е 100% частна собственост.

В дружеството е извършен подбор и са назначени специалисти и работници с подходяща квалификация и опит в производството на консерви.

Предприятието е разположено в непосредствена близост до зеленчукопроизводителен район. Така дружеството предлага на пазара консерви със значително по–високо качество, които могат да задоволят изискванията и потребностите на съвременните потребители. В бъдещи периоди предстои увеличаване на продуктовия асортимент със съответното прилагане на необходимите системи за управление на качеството и оптимизиране на производствения процес. Консервите, които се предлагат в момента на пазара са лютеница, домашна лютеница, апетитка, кьопоолу и печена белена капия.

Характерно за качеството на продуктите на „Булконс Първомай” АД е минималното съдържание на нишесте в продуктите, отразяващо се в наситения червен цвят за разлика от по светлите на цвят лютеници и апетитки. Това е основното, което отличава продукта от другите такива на пазара. Друго отличително качество е хомогенността на продукта и изключително фино смлените съставки, които дават за краен резултат един много специфичен продукт, запазил своите хранителни съставки.

В момента основно се преработват домати и пипер – капия. Преработката им се осъществява на поточни линии, оборудвани с необходимите машини за производство на качествени и безопасни храни. Производствената дейност се осъществява на основната площадка от 82 000 кв. м. в три производствени помещения.

Фирмата разполага със собствена лаборатория за физико – химичен и микробиологичен контрол, както и с квалифицирани кадри за осъществяването на дейностите по контрола, използвайки съществуващите методи и оборудване.

Придобитите от дружеството сертификати ISO 9001:2000 и ISO 22000:2005, позволят сериозно настъпване на европейските и международните пазари. Двата сертификата представляват международни системи за управление на качеството и управление безопасността на хранителните продукти, изисквани към всяка организация от хранителната верига. Придобиването на международните сертификати доказа съответствието на дейността и продукцията на консервно предприятие.

”Булконс Първомай” АД притежава правата върху търговската марка за изделието „лютеница”, регистрирана в Патентното ведомство на Република България – регистрационен № 36126/20.07.1999г.; №36125/20.07.1999г.; № 22040/22.11.1993г. както и правата върху промишлен дизайн с регистров №4474/14.08.2002г.

 

Сертификати

fruit

Дружеството има всички изискуеми лицензи и разрешителни за производство, съгласно българското законодателство – Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни от неживотински произход № П 162102023/23.03.2006 г. (на основание чл. 12, ал. 7 от Закона за храните /обн. ДВ бр. 99/1999 г., изм. и доп. бр. 102/2003 г./) Дружеството успешно преминава периодичните проверки изискуеми от закона както и проверките по спазване изискванията на ISO сертификатите. Дружеството е член на Българска Търговско-Промишлена Палата и Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци. .

Ränta
Län betalningsanmärkningar