Категория: Фуражи

Агро Тера Груп ЕООД

с.Алтимир, ул.Цар Симеон - МТУ

Агро Тера Груп ЕООД

Агро Тера Груп ЕООД - гр.Враца. Фирмата е регистрирана в Търговския регистър считано от 28.11.2008г. Фактически дейността започва от 2009г. Фирмата е регистриран земеделски производител.

Лимец еко от производител

Габрово, кв.Радичевец, ул. Свети Климент Охридски 73, България

Лимец еко от производител

Лимец еко от производител Габрово | Избрах да произвеждам вида мека пшеница, защото той отговаря на моя морал за чисто и биологично земеделие без пръскане с препарати за растителна защита, хербициди,пестициди и без торене, в хармония