Категория: Трудова медицина

СТМ Ай Ди Консулт ЕООД

Трудова медицина Ай Ди Консулт ЕООД - София. омплексно обслужване, консултиране и подпомагане на работодателите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Софроний Камбуров

Софроний Камбуров І НАССР системи и системи за самоконтрол Варна, Консултации и обучение относно нормативните изискванията за проектиране, изграждане и поддържане на всички видове хранителни обекти от специалисти във областта.