Категория: Дърводобив

ВЕНЦИ 2003 ЕООД - Дърводобив Радуил

ВЕНЦИ 2003 ЕООД - Дърводобив Радуил. Занимава се с обработване на всички видиве дървесина. Фирмата продава дърва за огрев, трупи за бичене и бичен материал.

Хрис Мари 2012 ЕООД

Варна, ул.Сотира 5

Хрис Мари 2012 ЕООД

Хрис Мари 2012 ЕООД І Рязане на високи и опасни дървета в градски условия Варна. Гарантира качествено и безаварийно рязане извършено в срок.

Авджи Лес ЕООД

с. Бунцево, Якоруда

Авджи Лес ЕООД

Дърводобив Якоруда І Авджи Лес ЕООД е с дългогодишен опит в дърводобива, производството и търговията на иглолистен дървен материал, добит от Рило-Родопския масив