Категория: Адвокати

Адвокат Хаджипанайотова - Голди

София, ул. Алабин и Владая №3 А търговски дом ет.1 кантора 131

Адвокат Хаджипанайотова - Голди

Адвокат търговско право София | учредяване, преобразуване, прекратяване и ликвидация на ЕТ, ООД, ЕООД, АД; вписвания и обявявания в търговския регистър с електронен подпис;

Адвокат Волева

София, ул. Алабин 50, вх. А, ет.4

Адвокат Волева

Бракоразводен адвокат София | Консултации и представителство при трудови спорове, съкращения, уволнение, възстановяване на работа и дължимо обезщетение

Адвокатска кантора Костадинов & Пейчинов

Пловдив, ул. Софроний Врачански 2

Адвокатска кантора Костадинов & Пейчинов

Адвокатска кантора Костадинов & Пейчинов е със седалище в Пловдив, България и е специализирана в областта на българското, австрийско, германско и европейско право.

Адвокат Соня Иванова

Шумен, ул. Добри Войников 9-13

Адвокат Соня Иванова

Адвокат Соня Иванова I Адвокатски дружества I Адвокатски кантори I Адвокатски услуги I Шумен. Правна помощ, защита и процесуално представителство пред съд, Комисия защита конкуренцията

Костакиев Консулт

Костакиев Консулт I Адвокатски кантори I Адвокати I Адвокатски дружества I София. От 1997г. адвокатска кантора Костакиев Консулт е надежден партньор на своите клиенти в областта на правните

Правна помощ

Безплатна правна помощ по телефона І събиране на вземания адвокат, предлага квалифицирана правна помощ на български и чуждестранни индивидуални

Адвокатска кантора Росица Тодорова

София, ул. Алабин 29, ет. 2, кантора 12-13

Адвокатска кантора Росица Тодорова

Росица Тодорова І Юридически услуги София. Консултиране, процесуалното представителство и защита на юридически и физически лица пред всички български съдилища и арбитражи в сфери на гражданското право.

Адвокатска кантора Рачински

Варна, бул. Владислав Варненчик № 53-55, ет. 3, офис 307

Адвокатска кантора Рачински

Най-добрия бракоразводен адвокат във Варна | Работя като правен консултант в бързо прогресираща и утвърдена в България със своя висок морал и почтеност

Адвокатско дружество Симеонов и Синове

София, ул.Княз Борис I № 57, вх. Б, ет. 1, ап. 1

Адвокатско дружество Симеонов и Синове

Адвокат наказателни дела София | обслужване и процесуално представителство на български и чуждестранни граждани и фирми в следните области: наказателно право, гражданско право, търговско право, облигационно право

Адвокат Денислав Маринов

Русе, п.к. 7000, ул. „Райко Даскалов“ № 21, ет. 1, офис 1

Адвокат Денислав Маринов

Адвокатски услуги Русе | Кантората предлага на клиентите си юридическо обслужване отличаващо се с етичност, коректност, лоялност, прецизност в работата и изпълнение в кратки срокове на поетите ангажименти.

Адвокатско Дружество Тонов и съдружници

Враца, ул.”Ст. Кялъчев” №18, ап.1

Адвокатско Дружество Тонов и съдружници

Адвокати Враца мнения | Наши клиенти са търговци, юридически и физически лица от стопанско значение за региона и държавата, като представляваме интересите на клиенти - физически и юридически лица

Адвокатска кантора Димитър Димитров

Велико Търново, бул. Никола Габровски 5

Адвокатска кантора Димитър Димитров

Адвокати Велико Търново | Предлагам на своите клиенти висококвалифицирано юридическо обслужване и консултации на български и чуждестранни граждани и юридически лица във всички области на правото.