Категория: Нотариални услуги

Нотариус Станислав Филипов

София, ул.Неразделни 6, ет. 1, ап. 2

Нотариус Станислав Филипов

Нотариуси работещи в Събота | нотариусът е лице, на което държавата възлага извършването на предвидените в законодателството нотариални действия и задължения.

Нотариус Сашенка Константинова

Нотариуси Русе | извършване на нотариални услуги като: заверки на преписи, документи, завещания и изповядва сделки с недвижими имоти,заверява пълномощни и декларации, изповядва сделки с недвижимо и движимо имущество, издава нотариални покани

Нотариус Данаил Главинов

Ботевград,ул.Акад.Стоян Романски 2

Нотариус Данаил Главинов

Нотариус посещение на адрес цена | Нотариуса е лице, упълномощено да заверява пълномощни и декларации, предлага изповядване на сделки с недвижимо и движимо имущество, издава нотариални покани и други.

Нотариус Павлина Симеонова рег.№335

Нотариус Павлина Симеонова рег.№335 I Издаване на Нотариални актове I Нотариуси Варна. Нотариални актове, изповядване на сделки;

Нотариус Дахтеров

София, бул.Цариградско шосе №5 , вх.Б

Нотариус Дахтеров

Нотариус Младост | удостоверяване на подписи под пълномощни, декларации, преписи, нотариални покани, сделки с автомобили и недвижими имоти, завещания, протоколи.

Нотариус Садифе Мехмедова

Нотариус Надежда | Задачата на нотариусите е да засвидетелстват наличието на дадени обстоятелства според случая. Това може да бъде прехвърляне на собственост, удостоверяване на самоличност и подпис и т.н.