Категория: Битова химия

Митикон трейд'10

Провадия, Западна промишлена зона

Митикон трейд'10

Митикон трейд'10 І Производство на хлорна вар. Течни препарати за пране, ензимен прах със силен избелващ ефект