Категория: Строителна техника

Cran Speed

Ние предлагаме и отдаваме под наем автокранове 14 тонен 14 метра стрела ,20 тонен 22 метра стрела ,25 тонен 28 метра стрела

Сава Радунчев

София, ж.к. Дружба , Индустриална зона

Сава Радунчев

Сава Радунчев І Строително оборудване под наем София: багерно звено за комплексни земно-изкопни,насипни и палетни вилици, автовишка - 3,5 тона , 18 метра телескопична стрела

Ministroy Яребична

Ministroy І Услуги с валяк Варна, Ние предлагаме цялостен клиентски опит, който включва безпроблемна комуникация, персонал, организация на място и солидна, качествена работа всеки път.

Бета Дел

Бета Дел І Изкопни услуги Казанлък занимаваща се с пред ремонтна дейност на строителни обекти и тяхната подготовка за реконструкция и обновяване, изкопни и насипни манипулации.