Категория: Психолози

Маруся Махмурова

Варна , ул. Д-р Басанович №116

Маруся Махмурова

Психолог Маруся Махмурова - Психологията е наука за човешката психика, която осъществява успешното взаимодействие на човека със заобикалящата го среда през целия му жизнен път.

Inner Self

София, ул. Балканджи Йово 5

Inner Self

Inner Self Хипноза и трансперсонална психотерапия. Всяка психо-духовна система е разглеждала връзката между тялото, психиката и духа

Проф. д-р п.н. Надежда Витанова

София, бул. Мария Луиза 32

Проф. д-р п.н. Надежда Витанова

Проф. Витанова е Дипломиран музикотерапевт, Дипломиран Юнгиански психотерапевт, Дипломиран психодрама терапевт, Редовен член на Българска асоциация по психотерапия, Квалифициран член на Българска асоциация по музикотерапия

Сехер Гошкелова

Варна, ул. Ивац 11

Сехер Гошкелова

Сехер Гошкелова I Психолог и хипнотерапевт Варна, Психологът и психотерапията ни помагат да бъдем по-осъзнати за неподходящите ни стратегии и модели на мислене и поведение.