Категория: Геодезия

Радиал ГЕО ЕООД

София, р-н Красно село, ж.к. Хиподрума, бл. 139, вх. А, ап. 16

Радиал ГЕО ЕООД

Радиал ГЕО ЕООД | Вертикално планиране София. Част от проектите, в които имаме участие, са свързани със строителството на различни по големина производствени халета, рехабилитация на пътища, множество изменения