Категория: Геодезия

Радиал ГЕО ЕООД

София, р-н Красно село, ж.к. Хиподрума, бл. 139, вх. А, ап. 16

Радиал ГЕО ЕООД

Радиал ГЕО ЕООД | Вертикално планиране София. Част от проектите, в които имаме участие, са свързани със строителството на различни по големина производствени халета, рехабилитация на пътища, множество изменения

Геоета ЕООД

Елин Пелин, бул. София 5

Геоета ЕООД

Геодезически услуги Елин Пелин | е геодезическа фирма, извършваща целия набор от геодезически услуги, предлагани на пазара - геодезическо заснемане на имот, на сграда, на парцел и на всякакъв вид други обекти, създаване на проекти за вписване и нанасяне н