Очен кабинет д-р Румяна Цанова

 • Очен кабинет д-р Румяна Цанова

  Очен кабинет д-р Румяна Цанова

  Кабинета предлага, очни прегледи, Оптична корекция/ очила, онтактна корекция/меки контактни лещи

Очен кабинет д-р Румяна Цанова

Очен кабинет д-р Румяна Цанова - Ловеч

 • Очен преглед
 • Оптична корекция/  очила
 • Контактна корекция/меки контактни лещи
 • Тонометрия /измерване на вътреочно налягане
 • Периметрия/изследване на зрителното поле
 • Оглед с Голдман
 • Екстракция на чуждо тяло
 • Екзофталмометрия
 • Мед документация  : мед. свидетелсво за шофьори  за работа ;болн листи;

Карта

Тази фирма е регистрирана на следните места: