Заложна къща Изи корект

 • Заложна къща Изи корект

  Заложна къща Изи корект

  е вид предприятие, което предлага обезпечени кредити на хора срещу техни персонални вещи, заложени като гаранция.

 

Заложна къща Изи корект

Заложни къщи ИЗИ КОРЕКТ е вид предприятие, което предлага обезпечени кредити на хора срещу техни персонални вещи, заложени като гаранция. Заложилият вещи може да ги откупи обратно в рамките на определен от договора или закона период от време срещу сумата взета като заем плюс предварително договорена лихва. Ако заемът не е платен в договорения период от време, заложната къща може да предложи вещите за продажба на друг.

 • Самсунг С9 - 600лв
 • Самсунг С8 - 550лв
 • Аудио система 720лв
 • Кафемашина - 260лв
 • Система за домашно кино - 180лв
 • Туба Feyupi - 90лв
 • Голф 4 -1900лв
 

Заложни къщи Харманли

Карта