ЦПО Чудотворец ЕООД

 • ЦПО Чудотворец ЕООД

  ЦПО Чудотворец ЕООД

  Учебната организация 10 години разработва и провежда обучения за ключови компетенции и актуализиране на професии с цел - „Кариерно развитие на човешките ресурси” за икономика основана на знанието.

 • ЦПО Чудотворец ЕООД

  ЦПО Чудотворец ЕООД

  Учебната организация 10 години разработва и провежда обучения за ключови компетенции и актуализиране на професии с цел - „Кариерно развитие на човешките ресурси” за икономика основана на знанието.

 • ЦПО Чудотворец ЕООД

  ЦПО Чудотворец ЕООД

  Учебната организация 10 години разработва и провежда обучения за ключови компетенции и актуализиране на професии с цел - „Кариерно развитие на човешките ресурси” за икономика основана на знанието.

Включете се:

гр.Самоков пл.Македония автогара тел: 0885 415 607

гр.София кв.Дианабад бл.19 вх.Д п.к.97 тел: 0885 415 607

гр.Пирдоп тел: 0885 415 607

гр.Кюстендил ул.Кокиче 2 тел: 0885 415 607

I. История на дейността

Дейността на фирмата е регистрирана през 1992 година , като образователни услуги към ЕТ „Иванка Ярловска”

От 1992 година до 2010 година ,организацията има регистрирани 3177 обучени курсисти в професионални направления : „Стопанско управление”, „Горско и селсто стопанство”, „Транспорт”, „Производство и преработка” , „Услуги за населението” .

Учебната организация 10 години разработва и провежда обучения за ключови компетенции и актуализиране на професии с цел - „Кариерно развитие на човешките ресурси” за икономика основана на знанието.

II. Развитие на учебния център

През 2003 година организацията е регистрирана в НАПОО под рег. № 200211036 с лиценз за 30 професии и 58 специалности .

Център за професионално обучение към ЕТ „Иванка Ярловска , обучава за 7 години 1280 курсисти .

ЦПО „ЧУДОТВОРЕЦ”

През 2006 година учебният център разширява дейността си с регистриране на Дружество „Чудотворец” ЕООД . Дружеството е лицензирано от НАПОО с лиценз № 200612340 с 20 професии и 40 специалности, които допълват и разширяват дейността на ЕТ „Ив. Ярловска” .
Учебните центрове работят по мерки и програми на Агенция по Заетостта и МТСП , съгласно З Н З . Провеждат обучения за безработни и заети лица, субсидирани от А З.
Със Заявители – работодатели имаме Договори с 16 фирми на които доставяме образователни услуги за „Кариерно развитие на чавешките ресурси” и „Учене през целия живот” .

От 10 години сме лицензирани в Инспекция за Държавен и Технически Надзор със заверени учебни програми за провеждане на курсове за правоспособност по професии „Машинист на котли с високо налягане” и „Машинист на кранове” .
По тези програми и Наредбите /на ДАМТН/ провеждаме обучения за ключови и въвеждащи компетенции , за актуализиране на знания и ЕЖЕГОДНИ ИНСТРУКТАЖИ на огнярите , кранистите, мотокаристите, ел. техници.

Цели и Задачи :

 • Иницииране на мерки за тенденции и перспективи в осигуряване на качество и професионализъм в производството и услугите .
 • Добавена стойност в дейността за запазване на работните места и предлагане на нови инициативи на трудовия пазар .

Бизнес профил

Професия

Специалност

Степен на професионална квалификация

Форма и срок на обучение

Сертификат

1. „Продавач-консултант”

„Продавач – консултант”

 

 

Втора

Дневна , от три до шест месеца

Удостоверение по част от професия
Свидетелство за проф. Квал.

2. „Оперативен Счетоводител”

„Оперативно счетоводство”

 

 

Трета

Дневна , от три до девет месеца

Удостоверение по част от професия
Свидетелство за проф. Квал.

3.
„Сътрудник в бизнес – услуги”

„Бизнес – услуги”

 

Втора

Дневна , от три до шест месеца

Удостоверение по част от професия
Свидетелство за проф. Квал.

4.
„Оператир на компютър”

„Текстообработване

Първа

Дневна, два месеца

Удостоверение,
Свидетелство

5.
„Електромонтьор”

1.Електрически машини и апарати
2.Електрически централи и подстанции
3.Електрически мрежи
4. Електрообзавеждане на производството
5. Ел.Инсталации
6. Ел. Домакинска техника

 

Втора

Дневна , от три до шест месеца

Удостоверение,


Свидетелство

6. „Оператор на парни и водогрейни съоръжения”
6.1. „Машинист на котли с високо налягане „

„Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения”

„Машинист на котли с високо налягане”

Втора

 

правоспособност

Дневна, два месеца

Удостоверение
Свидетелство

Свидетелство за правоспособност

7.Монтьор на подемно-транспортна техника
7.1. „Машинист на мостови и козлови кранове”
7.2. „Машинист на стрелови кранове, монтирани на автомобили, или на самоходни , или на несамоходни шасита”
„Машинист на подвижни работни площадки”

7.3. „Прикачвач”

7.4.”Водач на мотокари и електрокари”

1.”Подемно –транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”
2. Подемно – транспортни средства с електрозадвижване

 

Втора

 

 

Правоспособност

 

 

 

 

Правоспособност

Правоспособност

 

От три до

Шест м.

 

Два месеца

 

 

 

Един мес

Един мес

Удостоверение,

Свидетелство

 

 

Свидетелство за правоспособност и управление на кранове

 

 

 

 

Свидетелство за правоспособност и управление на Кари

8. „Хлебар-сладкар”

1.
„Производство на
Хляб и хлебни изделия”
2.
„Производство на сладкарски изделия”

 

 

Втора

Дневна , от три до

шест месеца

Удостоверение по част от професия ,

Свидетелство за проф. Квал.

9.
„Строител”

1. Кофражи
2.Армировка и бетон
3.Зидария
4.Мазилки и шпакловки
5.Вътрешни облицовки и настилки
6.Външни облицовки и настилки
7.Мозайки
8.Бояджийски работи
9.Строително дърводелство
10.Строително тенекеджийство
11.Покриви

 

 

Втора

Дневна , от три до

шест месеца

Удостоверение по част от професия ,

 

Свидетелство за проф. Квал.

10. „Озеленител”

1. Цветарство
2.Парково строителство и озеленяване

 

Втора

Дневна , от три до шест месеца

Удостоверение по част от професия ,
Свидетелство за проф. Квал.

11. „Работник в горското стопанство”

1. Лесокултурни дейности
2. Дърводобив
3.Билкарство

Първа

Дневна, два месеца

Удостоверение
Свидетелство

12.
Администратор в хотелиерството

„Организация на обслужване в хотелиерството”

 

 

Трета

Дневна , от три до девет месеца

Удостоверение по част от професия ,
Свидетелство за проф. Квал.

13. „Ресторантьор

1.
„Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения”
2. „Кетеринг”

 

 

Трета

Дневна , от три до девет месеца

Удостоверение по част от професия ,
Свидетелство за проф. Квал.

14.
Камериер
14.1.
Портиер - пиколо

Хотелиерство

Първа

Дневна, два месеца

Удостоверение ,
Свидетелство

15.
„Готвач”

„Производство на кулинарни изделия и напитки”

 

Втора

Дневна , от три до шест месеца

Удостоверение по част от професия ,
Свидетелство за проф. Квал.

16. „Сервитьор-барман”

Обслужвоне на заведения в обществено хранене

 

Втора

Дневна , от три до шест месеца

Удостоверение по част от професия ,
Свидетелство за проф. Квал.

17.
„Работник в заведенията за хранене и развлечения”

1. Работник в производство на кулинарни изделия в ЗХР
2. Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения

Първа

Дневна, два месеца

Удостоверение ,
Свидетелство

18. „Организатор на туристическа агентска дейност”

1. Организация на туризма и свободното време

2. Селски туризъм

 

Трета

Дневна , от три до девет месеца

Удостоверение по част от професия ,
Свидетелство за проф. Квал.

19. „Помощник- възпитател”

„Помощник – възпитател в отглеждането и възпитатието на деца”

 

Трета

Дневна , от три до девет месеца

Удостоверение по част от професия ,
Свидетелство за проф. Квал.

20.
„Фризьор”

Фризьорство

 

Втора

Дневна , от три до шест месеца

Удостоверение по част от професия ,
Свидетелство за проф. Квал.

21. „Механизатор на горска техника”

Механизация на горското стопанство

Първа

Дневна, два месеца

Удостоверение,
Свидетелство

22. „Лесовъд”

Горско стопанство

Първа

Дневна, два месеца

Удостоверение,
Свидетелство

23. „Работник в дървообработването”

Производство на фасонирани материали

Първа

Дневна, два месеца

Удостоверение ,
Свидетелство

24.
„Шивач”

„Шивачество”

Първа

Дневна, два месеца

Удостоверение,
Свидетелство

25.
„Козметик”

„Козметика”

 

Втора

Дневна , от три до шест месеца

Удостоверение по част от професия ,
Свидетелство за проф. Квал.

26.
„Сътрудник в малък и среден бизнес”

„Малък и среден бизнес”

 

Втора

Дневна , от три до шест месеца

Удостоверение по част от професия ,
Свидетелство за проф. Квал.

27.
„Касиер”

Касиер

Първа

Дневна, два месеца

Удостоверение,
Свидетелство

28.
„Калкулант”

„Калкулант”

Първа

Дневна, два месеца

Удостоверение,
Свидетелство

29.
„Строител”

Помощник в строителството

Първа

Дневна, два месеца

Удостоверение,
Свидетелство

30.
Ключови компетенции

Обучения и инструктажи за Технически надзор и охрана на труда

Актуализиране и разширяване на професията

Дневна,
Уредено с Наредби

Протокол, Удостоверение

31. Монтьор на транспортна техника”
„Машинист на пътностроителни машини”
„Водач на Кари”

Пътностроителна техника

Втора
правоспособност

 

 

Свидетелство за п.к.
Сведетелство за прамоспособност

Курсове – обучения - инструктажи за лица в България, на работното място

 • Курсове за Професионална квалификация - имате шанс за кариерно развитие, или нова работа .
 • Курсове за Правоспособност за :
 • кранист, огняр, пътностроителни машини, мотокари, монтьор на асансьори.
 • ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ И ГАЗОВА ТЕХНИКА .
 • Ежегодни Инструктажи и обучения по Наредбите за кранисти, газова техника, мотокари.
 • Обучение за подновяване, или получаване на кв. група на ел.техници.

Галерия

Карта