Тип Топ Куриер АД ( Visit Website )

Тип Топ Куриер АД

Извършва куриерски и пощенски услуги, хибридна поща, транспортни и логистични услуги. Ежедневно се доставят над 20 000 пратки и се разпространяват над 350 000 рекламни материала...

Презентация

Тип Топ Куриер АД

Тип – Топ Куриер АД е регистриранo през 1996 г. Уставният капитал е 650 000 лв.


Притежава Удостоверение за Пощенски оператор на неуниверсални пощенски услуги с лиценз No 003-01 на МТС  от 18.12.2001 година.


Вписано е в регистъра на администраторите на лични данни под No 26419.


Извършва куриерски и пощенски услуги, хибридна поща, транспортни и логистични услуги. Ежедневно се доставят над 20 000 пратки и се разпространяват над 350 000 рекламни материала.


Управлява се от Денка  Димитрова – Изпълнителен директор и Лъчезар Капарашев – Председател на Съвета на директорите.


На 21 септември 2006 г. Комисията за регулиране на съобщенията издаде  на Тип - Топ Куриер АД лицензия за извършване на Универсална пощенска услуга за срок от 20 години, считано от 01.01.2007 г.

Лицензията дава право на изграждане на собствена пощенска мрежа.

Универсалната пощенска услуга се предоставя под търговската марка Т-POST. Предлагат  се всички услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга: кореспондентски пратки (вкл. писма, пряка пощенска реклама и/или пощенска карта), малки пакети, печатни произведения, секограми, колетни пратки.

В центровете за пощенски услуги на Т-POST се предоставят пощенски парчни преводи и преводи по банкови сметки.


 

 

Тип – Топ Куриер АД прилага Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 с област на приложение: маркетинг, предоставяне и продажба на пощенски /универсални и неуниверсални/ услуги и на други услуги /по възложителство, продажба на стоки,  разпространение на рекламни материали. От края на 2011 прилага и система за сигурност на информацията в съответствие с изисквания на ISO 27001:2005. Политиката по качеството на Тип – Топ Куриер АД е свързана с постоянния стремеж за разбиране нуждите на потребителите и удовлетворяване на техните изисквания.


Тип - Топ Куриер АД е куриерска компания с утвърдено място на пазара на куриерски и неуниверсални пощенски услуги в РБългария. Специализирана е в обслужване на големи обеми кореспонденция на корпоративни клиенти. Предлага комплексна услуга, включваща всички етапи на подготовка, печат, пликоване и доставка .

 

Има регистрация по Закона за Пощенските услуги за приемане и / или доставяне като пощенски пратки на съобщения предавани чрез далекосъобщителни средства.

 

Услуги

 • Бързи градски куриерски услуги - със срок на доставка от 60 минути до 6 часа от момента на заявяване. Предлагат се на територията на населените места с офиси на Тип – Топ Куриер АД.
 • Гарантирана доставка на документни и колетни пратки до всяко населено място в страната. Срокът за доставка определяте Вие.
 •  

 • Услуга до поискване – предлага се на територията на населените места с офиси на Тип – Топ Куриер АД.

На територията на гр. София:
в Центровете за пощенски услуги, намиращи се на адреси:
бул. Ломско шосе №35
ж.к. Младост I , бл.24, до вх.6
ул. Роженски проход, бл.93, вх.Б
можете да получите пратките си на следващ работен ден,
а изпратените до център за пощенски услуги:
ж.к. Люлин бл.750
до 2 работни дни.

   

 • Куриерски доставки от и за всички международни дестинации.
 • Разпространение на неадресирани рекламни материали, листовки и брошури до пощенски кутии на територията на цялата страна.
 • Доставка на фактури на корпоративни клиенти при връчване срещу подпис или до пощенска кутия.
 • Доставка на стоки поръчани чрез интернет или по телефон с наложен платеж.
 • Складиране транспорт и логистика.
 • Актуализиране на адресни бази данни. Сгъване, пликоване и адресиране на писма – хибридна поща.
 • Доставка на карти Дакси

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Тип Топ Куриер АД - Бургас

Тип Топ Куриер АД - Бургас

0893 43 42 09

Куриерски услуги

Бургас, кв. Изгрев, бл.114

Тип Топ Куриер АД