Градински център Декор Цвет

  • Градински център Декор Цвет

    Градински център Декор Цвет

    Проектиране, изграждане, поддържане и ремонт на зелени площи. Развива и търговска дейност и внос на посадъчен материал от декоративни дървета

Градински център Декор Цвет

Градински център Декор Цвет - Пловдив

Проектиране, изграждане, поддържане и ремонт на зелени площи. Развива и търговска дейност и внос на посадъчен материал от декоративни дървета и храсти, сезонни цветя, тревни смески. Фирмата разполага с високо квалифициран персонал за реализация на всички видове работи свързани с дейността и, а именно:

  • изготвяне на идейно – дендрологични проекти,трасировъчни и посадъчни чертежи;
  • изготвяне и съгласуване на паркоустройствени проекти;
  • реализация и  изпълнение на проектираните обекти и съоръжения;
  • професионално затревяване;
  • поддържане на зелени площи;

Градински център " ДЕКОР- ЦВЕТ ",  се намира в гр.Пловдив,/Карловско шосе преди с.Труд/. Там ще намерите голямо разнообразие от  контейнерни декоративни храсти и  декорат.иглолистни и широколистни дървета ,както  много видове многогодишни и  сезонни цветя.

Фирмата е основана  2000 година и  се управлява от специалист  ландшафтен архитект: ланд. арх. Соня Христова Христева

Паркове и градини Пловдив