Ди и Ейч Консулт ЕООД  ( Visit Website )

Ди и Ейч Консулт ЕООД

Агенция за недвижими имоти Ди и Ейч Консулт ЕООД е основана през 2007 г. и вече шест години предлага коректно и професионално обслужване на своите клиенти. Започва дейността си с малък офис на малките пет кьошета и въпреки кризата успява да се утвърди като водеща агенция в областта на недвижимите имоти в гр. София...

Презентация

Ди и Ейч Консулт ЕООД

История

 

Агенция за недвижими имоти Ди и Ейч Консулт ЕООД е основана през 2007 г. и вече шест години предлага коректно и професионално обслужване на своите клиенти. 
Започва дейността си с малък офис на малките пет кьошета и въпреки кризата успява да се утвърди като водеща агенция в областта на недвижимите имоти в гр. София.

Днес Ди и Ейч Консулт ЕООД разполага с представителен офис в центъра на гр. София, екип от професионалисти във всяка една област на недвижимите имоти, както и партньори в цялата страна и чужбина.

 

 

Посредничество при покупка на недвижими имоти

Всеки клиент на DHconsult закупил имот, получава безплатна застраховка имот за една година с включени  клаузи за пожар, наводнение, земетресение.

 

Какво ще направим за вас?

 • Ще ви спестим време и множество телефонни обаждания като отсеем най-подходящите за вас имоти, отговарящи на предварително зададените от вас критерии.
 • Ще организираме огледи в удобно за вас време и ще ви консулираме за всички предимства и недостатъци на избраните имоти.
 • Ще ви консултираме кои са най-изгодните за вас варианти за финансиране на сделката. Ще ви съдействаме при необходимост от банков кредит – DHconsult работи с утвърдени банки в областта на ипотечното кредитиране.
 • Ще подготвим пълния набор от документи, необходими за сделката, включително и удостоверение за липса на тежести върху имота.
 • Ще бъдем до вас във всяка стъпка до окончателното изповядване на сделката пред нотариус и получаването на новия нотариален акт.

 

Цена

Комисионата на агенция DHconsult е в размер на 3% от продажната цена, но не по-малко от 500 евро и се дължи при сключване на предварителен договор за покупко- продажба на имота или ако няма такъв при изповядването на сделката при нотариус.

 

Всеки клиент на DHconsult получава талон за отстъпка от 10% от комисионата за всяка следваща сделка.

                                                                              

 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

 

 

Какво ще направим за вас:

 

 • DHconsult ще изготви безплатна оценка и ще ви консултира при определянето на  реалната пазарна цена на предлагания имот към съответния момент и актуализирането й във времето спрямо пазарната конюнктура.
 • DHconsult  ще осъществи масирана реклама на вашия имот, включваща:

 

  -рекламиране имота в сайта на DHconsult, в платените популярни портали за имоти, в специализирани печатни издания;

   -популяризирането му чрез социалните мрежи и бизнес контактите на DHconsult;

   -поставяне на трансперант и др.

    

  Ще организираме предварителен оглед на имота в удобно за вас време, който включва - професионално заснемане, видео – виртуална разходка из имота, измерване площите на помещенията, коректно попълване на подробна информация относно предимствата на имота;

   

  Ежеседмично ще ви информираме за интереса към вашия имот от потенциални купувачи и ще обсъдим следващи стъпки в процеса;

  Ще подготвим пълния набор от документи, необходими за сделката, включително ще изготвим и предварителен договор за покупко- продажба;

  Ще бъдем до вас във всяка стъпка до окончателното изповядване на сделката пред нотариус и получаването на пълната сума от продажната цена на имота.

 

Цена

Комисионата на агенция DHconsult е в размер на 3% от продажната цена, но не по-малко от 500 евро и се дължи при сключване на предварителен договор за покупко-продажба на имота.

Всеки клиент на DHconsult получава талон за отстъпка от 10% от комисионата за всяка следваща сделка.

                                                                              

 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Какво ще направи за вас DHconsult?

 • Ще ви спестим множество телефонни обаждания и излишни огледи
 • Ще ви осигурим „личен“ брокер, който познава в детайли пазара на имотите във вашия район и ще ви консултира при определянето на  реалната пазарна цена на предлагания имот към съответния момент и актуализирането й във времето спрямо пазарната конюнктура
 • Ще организираме предварителен оглед на имота в удобно за вас време, който включва - професионално заснемане, видео – виртуална разходка из имота, измерване площите на помещенията, коректно попълване на подробна информация относно предимствата на имота
 • Ще въведем имота ви в голяма база данни с потенциални наематели и ще изготвим професионална оферта, която ще разпространим чрез социалните мрежи и бизнес контактите на DHconsult
 • Ще рекламираме имотът ви в сайта на DHconsult, в платените популярни портали за имоти, в специализирани печатни издания
 • Ежеседмично ще ви информираме за интереса към вашия имот от потенциални наематели през всички използвани от нас канали за отдаване и ще обсъдим следващи стъпки в процеса
 • Ще подготвим договор за наем, съобразен с вашите изисквания;
 • Ще подготвим приемо- предавателен протокол с подробно описание на инвентара и попълване данните на измервателните уреди.

 

Цена

Комисионата на агенция DHconsult е в размер на 50% от първият месечен наем, но не по-малко от 100 евро и се дължи при сключване на договор за наем.

 

ВАЖНО!

 

В случай, че наемателят напусне имота по-рано от една година, DHconsult се задължава да намери нов наемател, без да се налага да плащате комисиона.

Всеки клиент на DHconsult получава талон за отстъпка от 10% от комисионата за всяка следваща сделка.

 

ПОРЕДНИЧЕСТВО ПРИ НАЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

Какво ще направи за вас DHconsult?

 • Ще ви осигурим „личен“ брокер, който познава в детайли пазара на имотите във търсените от вас райони и ще договори подходящата цена и условия  при наемането на имот
 • Личният ви брокер ще подбере най- подходящите имоти, по зададените от вас  критерии, ще организира огледи за избраните имоти в удобно за вас време
 • Ще подготви договор за наем, съобразен с вашите изисквания
 • Ще подготви приемо- предавателен протокол с подробно описание на инвентара и попълване данните на измервателните уреди.

 

Цена

Комисионата на агенция DHconsult е в размер на 50% от първият месечен наем, но не по-малко от 100 евро и се дължи при сключване на договор за наем.

 

Всеки клиент на DHconsult получава талон за отстъпка от 10% от комисионата за всяка следваща сделка.


ФИНЛЗИРАНЕ НА СДЕЛКА 

Предимства за сключилите договор за управление на имот с агенция DHconsult:


 • Постоянна заетост на имота;
 • Стриктно получаване на месечния наем;
 • Гаранции за плащане консумативите на имота;
 • Редовна актуализация на наема спрямо пазарните условия;
 • Безплатна застраховка на имота. 


Примерна оферта

      Нашето предложение е ориентирано към собственици, които имат идеята да дават своите имоти под наем, но нямат нужното време и възможност за това.

 DHconsult  ще ви даде спокойствие, като ви осигури професионалано, надеждно и ефикасно управление на вашата собственост на конкурентна цена.

 

Какво предлагаме?

 • Изготвяне на инвентарен списък.
 • Почистване на апартамента – след всеки наемател - за сметка на собственика.
 • Организиране на текущи ремонти, ако е необходимо - за сметка на собственика.
 • Плащане на данък сгради, такса смет и консумативи (електричество, вода, парно, кабелна телевизия, интернет, такси за СОТ и др.) - за сметка на собственика или за сметка на наемателя.
 • Отдаване имота под наем на трети лица.
 • Реклама и маркетинг на имота.
 • Месечен отчет за състоянието на имота и своевременното плащане на консумативите от страна на наемателите: изпраща се по електронна поща веднъж месечно.
 • Събиране на месечния наем.
 • Безплатна застраховка на имота.
 • Безплатна консултация за освежаване на интериора с цел повишаване цената на имота.

 

Нашите изисквания

 • Сключване на договор за управление на имот с DHconsult.
 • Предоставяне на нотариално заверено пълномощно за отдаване под наем на имота на управителя на DHconsult  или друго доверено на собственика лице.
 • Копие от последните платени сметки.
 • Абонатните номера на партидите и имената на титуляра.
 • Телефон и e-mail на собственика.

 

Цена

 • Когато имотът се отдаде за период от минимум една година Вие плащате 50% от първият месечен наем и 10% от брутния месечен наем всеки следващ месец.
 • В случай, че наемателят освободи имота преди изтичане на едногодишния срок, DHconsult  се задължава да отдаде имота безплатно, т.е. без да се налага да плащате 50% от първия месечен наем.

 

Забележка: за всеки клиент се изготвя индивидуална оферта, съобразена с нуждите му и се договаря размерът на месечната комисиона

 

 

Екип

В Ди и Ейч Консулт ЕООД работят образовани млади хора, които предлагат индивидуален подход към всеки клиент, обслужване с висок стандарт и професионализъм в областта на недвижимите имоти.

 

Кристина Серафимова

 

- oфис мениджър
телефон: 02 98 00 322
мобилен: 0882 65 82 43

e–mail: kristina@dhconsult.bg

 

 

 

 

Владислав Петров

               - брокер продажби и наеми за Югоизточни райони
              телефон: 02 98 00 322
              мобилен: 0884 06 40 70

              e–mail: vladislav@dhconsult.bg

 

              Владислав има богат опит в покупко- продажбите и отдаването под наем на недвижими имоти. Познава в детайли югоизточните райони на София и може много точно да ви консултира за пазарните цени на имотите. Владее отлично английски език, което улеснява работата му с чуждестранни клиенти.

 

 

 

Георги Марев

 - брокер продажби и наеми търговски и офис площи
 телефон: 02 98 00 322
 мобилен: 0885 68 90 79
 e–mail: gmarev@dhconsult.bg

Георги е тясно специализиран в отдаването под наем и продажбата на търговски и офис площи. Всеки, който му се довери получава бързо и качествено обслужване - ще представи имота ви в най-добрата светлина или ще ви помогне да намерите мечтания от вас магазин/офис/заведение. Умее да води преговори и ще защитава до край вашите интереси. Владее отлично немски и английски език.

 

Мая Добриянова 

 

- брокер продажби и наеми за Южни райони

 

 телефон: 02 98 00 322
 мобилен: 0888 50 66 82
 e–mail: maq@dhconsult.bg

 

 

 

 

Велин Михайлов 

 

         - брокер продажби и наеми за Източни райони

           

телефон: 02 98 00 322
           мобилен: 0882 66 62 49
           e–mail: velin@dhconsult.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

Веселин Чолаков

 

 - счетоводител
 телефон: 02 98 00 322
 мобилен: 0898 53 63 98
 e–mail: veselin@dhconsult.bg

Веско е експерт счетоводител и отговаря за финансите на фирмата.

 

 

Диляна Чолакова

 

 - управител
 телефон: 02 98 00 322
 мобилен: 0887 61 30 33
 e–mail: diliana@dhconsult.bg

 

 

Обяви

Тристаен апартамент ново строителство от 2006год. на минути от метростанция в кв. Изток

 

Цена: 128 000€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание на имота

 

Тристаен апартамент ново строителство от 2006год. на минути от метростанция в кв. Изток

 

Разпределение: хол с кухненски бокс, две отделни спални, баня с тоалетна, отделна тоалетна, мокро помещение, балкон

 

Местоположение: на минутки от метростанция "Г.М.Димитров" и спирки на градския транспорт, в близост до болница "Софиямед" и Национална следствена служба

 

Състояние: напълно обзаведен със всичко необходимо, климатици "DAIKIN"

 

Предимства и особености:

 • чиста площ - 90 кв.м.
 • със леки скосявания
 • асансьор
 • отоплението е ТЕЦ
 • в цената е включен подземен гараж от 16кв.м и мазе.

 

Четиристаен апартамент ново строителство в престижна сграда в кв.Гео Милев

 

Цена: 110 500€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание на имота

 

Четиристаен апартамент ново строителство в престижна сграда в кв.Гео Милев

 

Разпределение: просторен хол с кухненски бокс, три самостоятелни спални, в две от които има баня с тоалетна, отделна баня с тоалетна, балкон с изход от две от спалните и хола

 

Местоположение: в емблематичната сграда Galaxy Trade Center, изключително близко до х-л Плиска, което осигурява бърз достъп до центъра на София

 

Състояние: на шпакловка и замаска, луксозна сграда

 

Предимства и особености:

 • отоплението е локално
 • първи жилищен етаж, над магазини и офис етаж
 • изложението е изцяло запад
 • с възможност за паркомясто

 

Обзаведен двустаен апартамент в сграда от 2005г. в кв.Редута

 

Цена: 63 000€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание на имота

 

Обзаведен двустаен апартамент в сграда от 2005г. в кв.Редута

 

Разпределение: входно антре, хол с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, балкон от спалнята и дневната

 

Местоположение: в близост до парк Гео Милев, което предразполага за приятни разходки, спирки на градски транспорт, супермаркети

 

Състояние: напълно обзаведен, PVC дограма, стени на латекс, подовите настилки са както следва: дневна и спалня- ламинат, кухненски бокс и входно антре - гранитогрес, баня с тоалетна - фаянс и теракота

 

Предимства и особености:

 • мазе - 3 кв.м
 • локално отопление
 • луксозни общи части и луксозен асансьор
 • изложение: изток, към вътрешен двор
 • застроена площ 52 кв.м.
 • без отопление.

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Ди и Ейч Консулт ЕООД - гр.София
Ди и Ейч Консулт ЕООД - гр.София
0893 602 628 / 0882 658 243 
Недвижими имоти
гр.София, ул.Г.С.Раковски 163А, ет.2