Дивечовъдна станция - ДИКЧАН   ( Visit Website )

Дивечовъдна станция - ДИКЧАН

Станцията е разположена в живописната местност Дикчан, с прекрасна леглова база, в три хижи, с общо 30 легла. Обширните поляни и вековните дървета са чудесно място за лов и почивка.

Дивечовъдна станция - ДИКЧАН

Станцията е разположена в живописната местност Дикчан, с прекрасна леглова база, в три хижи, с общо 30 легла. Обширните поляни и вековните дървета са чудесно място за лов и почивка.

Дивечовъдна станция - ДИКЧАН

Станцията е разположена в живописната местност Дикчан, с прекрасна леглова база, в три хижи, с общо 30 легла. Обширните поляни и вековните дървета са чудесно място за лов и почивка.

Презентация

Дивечовъдна станция - ДИКЧАН

За любителите на ловни приключения  ТП Държавно ловно стопанство Дикчан е предпочитано място за лов и почивка. Не само защото се намира в красивите Югозападни Родопи , а и заради изобилието от дивеч. Географското положение на района, мекият средиземноморски климат, обусловен от близостта му до р.Места и намиращият се в съседство яз.Доспат създават условия за развитие на основните видове дивеч.

 

Станцията е разположена в живописната местност Дикчан, с прекрасна леглова база, в три хижи, с общо 30 легла. Обширните поляни и вековните дървета са чудесно място за лов и почивка.


 

Територията на резервата е осеяна с исторически забележителности като: древни тракийски светилища, римски мостове и бойни охранителни кули от средновековието. Екскурзиите до архитектурните резервати Долен и Ковачевица от времето на българското възраждане носят на туристите неповторими преживявания.

 

В такава обстановка ловът винаги е успешен и приятен. Обект на лов са благороден елен, елен лопатар, муфлон, дива свиня, сърна, глухар, както и хищниците - вълк и лисица. Дребният дивеч е представен от заек, яребица, кеклик, белка и дива котка.

 

ТП ДЪРЖАВНО  ЛОВНО СТОПАНСТВО ДИКЧАН

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДИВЕЧ И ДИВЕЧОВИ ПРОДУКТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНИЯ ЛОВЕН ТУРИЗЪМ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.03.2015 г. ДО 29.02.2016 г. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДИВЕЧА СТОПАНИСВАН И ПОЛЗВАН ПО ЧЛ.2, АЛ.3 ОТ ЗЛОД

РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ЦЕНИ ЗА ОТСТРЕЛ НА ДИВЕЧ

1. ЕДЪР ДИВЕЧ

БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН – CERVUS ELAPHUS L.

Срок за ловуване: - мъжки и приплоди – от 1 Септември до 31 Януари
- женски – от 1 Октомври до 31 Декември
Трофеят се заплаща на база тегло в килограми, измерен с горната челюст.

от

4,01 кг

до

5,00 кг

600 €

+

3 € *

от

5,01 кг

до

6,00 кг

900 €

+

5 € *

от

6,01 кг

до

7,00 кг

1400 €

+

6 € *

от

7,01 кг

до

8,00 кг

2000 €

+

8 € *

от

8,01 кг

до

9,00 кг

2800 €

+

10 € *

от

9,01 кг

до

10,00 кг

3800 €

+

12 € *

от

10,01 кг

до

11,00 кг

5000 €

+

30 € *

от

11,01 кг

до

12,00 кг

8000 €

+

40 € *

 

над

12,01 кг

12000 €

+

80 € *


* Забележка: за всеки следващи 10 грама.
За трофеи над 230.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
За отстреляна кошута над 2 г. – 150 €
Селекционен отстрел:
                      - до 2 г. – 100 €
                      - от 2 г. до 4 г. с тегло на трофея до 4,00 кг. -300 €
След 30.Октомври се прави до 10% отстъпка от отстрелната такса за трофейните животни.
За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50% от стойността на цената на заявения за отстрел такъв.

ДИВА СВИНЯ – SUS SCROFA L.

А. ПОДБОРЕН ЛОВ:

Срок за ловуване: - целогодишно
Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

 

до

14,00 см

300 €

 

от

14,01 см

до

16,00 см

300 €

+

10 € *

от

16,01 см

до

18,00 см

500 €

+

10 € *

от

18,01 см

до

20,00 см

700 €

+

15 € *

от

20,01 см

до

22,00 см

1000 €

+

30 € *

 

над

22,01 см

1600 €

+

60 € *


* Забележка: за всеки следващ милиметър.
За отстреляна дива свиня до 1 год.- 50 €
За отстреляна дива свиня от1 год. до 2 год.- 100 €
За отстреляна женска над 2 год.– 500 €
За ранен и ненамерен глиган – 500 €
За отстрелян глиган над 125 т. по CIC се заплаща 10% върху цената на трофея.
От 01.Май. до31.Август. се прави до 10% отстъпка от отстрелните такси за трофейните животни.

Б. ГРУПОВ ЛОВ /ГОНКА/

Срок за ловуване: - от 1 Октомври до втората неделя на месец Януари.
Групов лов в ловни дворове към БИСД –от 1 Октомври до последния ден на Февруари.
Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

 

до

14,00 см

300 €

от

14,01 см

до

16,00 см

400 €

от

16,01 см

до

18,00 см

500 €

от

18,01 см

до

20,00 см

700 €

от

20,01 см

до

22,00 см

1000 €

 

над

22,01 см

1600 €


За отстреляна дива свиня до 1 год.- 50 €
За отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год.- 100 €
За отстреляна женска над 2 год. – 500 €
При лов на гонка такси за празен изстрел, ранен и ненамерен дивеч не се заплащат.

ЕЛЕН ЛОПАТАР – CERVUS DAMA L.

Срок за ловуване: - мъжки и приплоди – от 1 Септември до 31 Януари.
                               - женски                    –  от 1 Октомври до 31 Декември.
Трофеят се заплаща на база тегло в килограми, измерен с горната челюст.

Шилар

100 €

 

 

 

до

2,00 кг

400 €

 

 

от

2,01 кг

до

2,50 кг

400 €

+

2 € *

от

2,51 кг

до

3,00 кг

500 €

+

4 € *

от

3,01 кг

до

3,50 кг

700 €

+

10 € *

от

3,51 кг

до

4,00 кг

1200 €

+

16 € *

 

над

4,01 кг

2000 €

+

30 € *

* Забележка: за всеки следващи 10 грама.
За трофеи над 200.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
За отстреляна кошута – 50 €
За отсрелян приплод – 50 €
След 30.11. се прави до 10% отстъпка от отстрелната такса за трофейните животни.
За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50% от стойността на цената на заявения за отстрел такъв.

 

МУФЛОН – OVISMUSIMONPALL.

Срок за ловуване: - мъжки– целогодишно.
- женски– от 1 Септември до 31 Януари.
Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на рогата.

 

до

50 см

350 €

 

от

50,01 см

до

60 см

600 €

+

20 € *

от

60,01 см

до

70 см

800 €

+

50 € *

от

70,01 см

до

80 см

1300 €

+

120 € *

 

над

80 см

2500 €

+

200 € *


* Забележка: за всеки следващ сантиметър.
За отстреляна женска – 50 €
За отстрелян приплод – 50 €
За трофеи над 230.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
За ранен и ненамере дивеч се заплаща 50% от цената на заявения за отстрел такъв.

СЪРНА – CAPREOLUS CAPREOLUS L.

Срок за ловуване: - мъжки– от 1 Май до 30 Октомври
                                - женски и приплоди – от 1 Септември до 30 Октомври
Трофеят се заплаща на база тегло в грамове, като за горната челюст се приспадат 90гр.

 

до

200 гр

100 €

 

от

201 гр

до

250 гр

100 €

+

1 € *

от

251 гр

до

300 гр

150 €

+

2 € *

от

301 гр

до

350 гр

250 €

+

4 € *

от

351 гр

до

400 гр

450 €

+

8 € *

от 

401 гр

до

450 гр

850 €

+

13 € *

 

над

451 гр

1500 €

+

30 € *

               

* Забележка: за всеки следващ 1 грам.
За трофеи над 160.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
За отстреляна сърна – 50 €
За отсрелян приплод – 50 €
За ранен и ненамере дивеч се заплаща 50% от стойността на цената на заявение за отстрел такъв.

ЕВРОПЕЙСКИ БИЗОН / ЗУБЪР/ -BISON BONASUS L.

Срок за ловуване: - мъжки– целогодишно
                               - женски и приплоди– от 1 Септември до 31 Декември
Трофеят се заплаща на база международната точкова система CIC.

 

до

130.00

1650 €

от

130.01

до

150.00

2180 €

от

150.01

до

170.00

3270 €

 

над

170.01

4350 €


За отстреляна женска– 1650 €
За отсрелян приплод – 830 €
За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50% от стойността на цената на заявания за отстрел такъв.

ТИБЕТСКИ ЯК – BOS MUTUS P.

Срок за ловуване: - мъжки– целогодишно
                               - женски и приплоди– от 1 Септември до 30 Октомври
За отстрела се заплаща за мъжки и женски - 1200 €

ГЛУХАР – TETRAO UROGALLIS L.

Срок за ловуване: мъжки – от 15.Април. до 15.Май
За отстрелян глухар се заплаща 1000 €

При спазване на процедурите предвидени в Закона за биологичното разнообразие за следните видове:

2. ДИВА КОЗА – RUPICAPRA RUPICAPRA L.
Срок на ловуване: мъжки - 01.12-15.01; 10.04-10.05; женски - 15.09-31.10
Трофеят се заплаща на база международната точкова система CIC.

 

до

80,00 т.

700 €

         

от

80,01  т.

до

85,00 т.

800 €

+

30 € *

от

85,01  т.

до

90,00 т.

950 €

+

38 € *

от

90,01  т.

до

95,00 т.

1140 €

+

65 € *

от

95,01  т.

до

100,00 т.

1465 €

+

67 € *

 

над

100,00 т.

1800 €

+

200 € *


* Забележка: за всяка следваща точка
За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50% от стойността на цената на заявения за отстрел такъв.

II. ДРЕБЕН ДИВЕЧ

1. ЗАЕК – LEPUS EUROPEUS/PALL/ - 30 €

Срок за ловуване: от 1.Октомври до 31.Декември

2. НУТРИЯ – MIOCASTOR COYPUS MOL - 15 €

Срок за ловуване: от 1.Ноември до последния ден на Февруари

3. ФАЗАН – PHASIANUS COLCHICUS/L/ - 12 €

Срок за ловуване: от 1.Октомври до 31. Януари
Фермерно произведени от 1 Октомври до 29.Февруари

4. ДИВИ ПАТИЦИ РАЗРЕШЕНИ ЗА ЛОВ - 6 €

Срок за ловуване: от 1.Октомври до 31. Януари

5. ГОЛЯМА БЕЛОЧЕЛА ГЪСКА – ANAS ALBIFRONS/SCOP/ - 20 €

Срок за ловуване: от 1.Октомври до 31. Януари

6. ЯРЕБИЦА – PERDIX PERDIX /L/ - 20 €

Срок за ловуване: от 1.Октомври до 30 Ноември
Фермерно произведени от 1 Октомври до 31.Януари

7. КЕКЛИК – АLECTORIS GRAECA CIPRIOTES/HARTERT/ - 15 €

Срок за ловуване: от 1.Октомври до 30 Ноември
Фермерно произведени от 1 Октомври до 31.Януари.

8. ГОРСКИ БЕКАС - SCOLOPAX RUSTICOLA /L/ - 20 €

Срок за ловуване: от втората събота на Август до последния сен на Февруари

 9. ГРИВЯК   COLUMBA PALUMBUS /L/ - 3 €

Срок за ловуване: от втората събота на Август до втората неделя на Февруари

10.ГУРГУЛИЦА - STREPTOPELIA TURTUR /L/ - 3 €

Срок за ловуване: от втората събота на Август - 30.Ноември

11.ПЪДПЪДЪЦИ – COTURNIX COTURNIX /L/ - 3 €

Срок за ловуване: от втората събота на Август до 30.Ноември

12. ТОКАЧКА - NUMIDA MELEAGRIS L. - 6 €

Срок за ловуване: от 1.Октомври до 31. Януари.
Фермерно произведени от 1. Октомври до 29.Февруари

13. ОБИКНОВЕНА БЕКАСИНА – GALLINAGO GALLINAGO - 3 €

Срок за ловуване: от втората събота на Август до последния ден на Февруари

14.ЧЕРНА ЛИСКА - 1 €

Срок за ловуване: от 1.Октомври до 31. Януари

15.СКОРЕЦ - 1 €

Срок за ловуване: целогодишно

16. ДИВА ПУЙКА - 20 €

Срок за ловуване: от 1. Октомври до последния ден на Февруари

III . ХИЩНИЦИ

1. ВЪЛК - CANIS LUPUS L. - 220 €

Срок за ловуване: целогодишно

2. ЛИСИЦА – VULPES VULPES - 6 €

Срок за ловуване: целогодишно

3. ЧАКАЛ - CANIS AUREUS L. - 6 €

Срок за ловуване: целогодишно

4. БЯЛКА – MARTES FIONA L. . - 6 €

Срок за ловуване: целогодишно

5. ЧЕРЕН ПОР - MUSTELA PUTORIOS L. - 6 €

Срок за ловуване: целогодишно

Забелeжка: отстрелните такси включват дрането и осоляването на кожите

ДИВЕЧОВО МЕСО

1.ЕЛЕНИ - 3 € за кг. *

2.СЪРНИ - 3 € за кг.

3.МУФЛОНИ - 1.5 € за кг. *

4.ДИВИ СВИНЕ - 1.5 € за кг. *

5.ДРУГИ ВИДОВЕ ЕДЪР ДИВЕЧ - 1.5 € за кг. *

6.ЗАЕК - 5 € за 1бр.

7.ФАЗАН - 2 € за 1бр.


8.ПАТИЦА , ТОКАЧКА - 1 € за 1бр.

9.ГЪСКА - 2€ за 1бр.

10.ГРИВЕК, ГУРГУЛИЦА, ПЪДПЪДЪК - 1 € за 1бр.

11.ЯРЕБИЦА, КЕКЛИК И БЕКАС - 1 € за 1бр.

12.ДИВА ПУЙКА - 6 € за 1бр.

*-
за трофейни животни през брачния период - 1 €

Забелжка:
за цяло животно с кожа, изкормено, без глава и крака, включително ветеринарен сертификат.

 
V. НЕОБРАБОТЕНИ ДИВЕЧОВИ КОЖИ ЗА ПРЕПАРИРАНЕ

1. ЗУБЪР И ТИБЕТСКИ ЯК - 150 €

2. ДРУГИ - 50 €

Забележка: в цената е включено дрането и осоляването на цялата кожа или част от нея.

РАЗДЕЛ ВТОРИ - ЦЕНИ ЗА ЛОВНИ УСЛУГИ

Допълнителни условия:

А./ Директорите на ДЛС имат право да предлагат пакетни цени след одобрение от директорите на държавните предприятия по чл.163 от Закона за горите.

Б Трофеите от благороден елен, елен лопатар и сръндак се заплащат на база тегло, измерено 24 часа след отстрела, почистването и изварянето им. В случаите, когато този срок не може да бъде спазен, от теглото на трофея се приспадат до 5% за влажност.

В./ Ловните стопанства гарантират до 15% точност при отстрела на заявения трофей /без глиган/. Когато разликата в гарантираната точност е над 15%, ловецът може да откаже да придобие трофея и съответно не го заплаща.

Г./ Придружител заплаща пълен размер на пансиона. За деца до 7 години, придружаващи ловците не се заплаща за нощувка и храна. За деца от 7 до 14 години се заплаща 50% от цената на нощувката и храната.

Д./ Всички допълнителни услуги се заплащат по договаряне.

Е./ Заявка за лов се счита за потвърдена, когато услугите са предплатени в размер на 30% най-късно до 10 дни преди провеждането на лова.
Ж./ Трофеи от благороден елен с оценка над 250 точки, елен лопатар над 200 точки, сръндак с оценка над 160 точки, муфлон с оценка над 230 точки и дива свиня с оценка над 140 точки, определени по СIС , не се изнасят от страната до изтичане на 6 месеца от отстрела.


Услуги:
Нощувка със закуска съгласно категоризацията на ловната база:

- в ловна резиденция - единична стая 50 €, двойна 60 €,
- в ловен дом - единична стая 40 €, двойна 50 €,
- в ловна хижа - единична стая 20 €, двойна 30 €,

Храноден:

обяд - 20€

вечеря - 20€
- 40€


Към хранодена е включена консумация на безалкохолни и топли напитки. Ниско и високо – алкохолните напитки се продават по утвърден ценоразпис от директора, поставен на видно място. В деня на пристигане и заминаване клиентите заплащат реално консумираните обяд или вечеря.

Ловен водач за един ден - 50 €
Носач за един ден - 15 €
Цена на групов лов на дива свиня - 80 € за един ловец дневно
Цена на групов лов на дива свиня без услуги - 30 € за един ловец дневно
Моторно превозно средство - 50 €
Фотолов - за един ден с водач - 20 €
Ловно куче за един ден - 10 €
Пансион за ловно куче - 15 € дневно
Трансфер (място на пристигане – стопанство- място на отпътуване):
-за микробус и лек автомобил - 0.7€ за км., но не повече от 300 €
Всички цени са евро с включен ДДС.
НАСЛУКА!

Ценоразписа е минимален и стопанистващите дивеча могат да договарят по-високи цени.
Комисионната (отстъпката) е 15% от договорените брутни цени.
Запазвам си правото за промени.

НАСЛУКА!

 

Благороден Елен

Разпространен почти из цялата страна - от морското равнище до високопланинските пасища, във всички наши планини и равнинни горски комплекси. Обитава не много гъсти широколистни и смесени гори в равнинни, полупланински и планински местности. Често можем да го срещнем и в полугористи открити местности.


В  България благородният елен е ценен ловен обект, за който се полагат грижи и се поддържа популацията му. Обикновено са разрешени за лов единствено мъжкарите и то само за кратък определен период. Ловния трофей са рогата му. Изключение прави подборния лов, който цели да поддържа доброто състояние на популацията.

 

Сърна

Сърната (Capreolus capreolus) е средно голям тревопасен бозайник от разред Чифтокопитни (Artiodactyla). Широко разпространена в нашата страна и обичаен ловен обект. Живее в по-северните части на ЕвропаМала Азия и около Каспийско море. В Европа липсва в северна Скандинавия и някои острови (Ирландия и Исландия и тези в Средиземно море). В Средиземноморието се среща изключително в планински райони, а другаде е рядка или липсва.

 

Само мъжките екземпляри (наречени сръндаци, ед. ч. сръндак) притежават рога — къси и изправени. През зимата мъжките губят рогата си, но напролет за новия размножителен сезон израстват отново. Когато започват да израстват, новите рога са покрити със слой от тънка като кадифе кожа, който постепенно изчезва, при загуба на кожното кръвообращение. Сръндаците могат да ускорят процеса, търкайки рогата си в дървета, за да са твърди за дуелите през размножителния период. Сръндаците са единствените от сем. Еленови, чиито рога растат и през зимата. Тялото е червеникаво, а лицевите части са сиви. Окраската на тялото варира през различните сезони — златисто-червеникаво през лятото, но през зимния период потъмнява до кафяво и дори черно с по-светли коремни части и бяла задница.

 

Муфлон (Ovis musimon Schreb.)

За България муфлонът не е автохтонен вид, обитават скалисти планински местности около границата на гората, но често слизат и в горите. Аклиматизираният в България европейски муфлон се развъжда успешно на свобода и в дивечовъдни стопанства в Родопите, Стара планина, Витоша, Средна гора, Странджа, но и в равнинните гори на Лудогорието. Предпочита по-топлите южни склонове, където през зимата снежната покривка е по-тънка и не се задържа дълго. Освен това предпочита сухия климат и не се развъжда във влажни места.През зимата муфлоните се събират на стада до около 20 животни, а през останалата част от годината се движат на малки групи, като женските с малки обикновено живеят отделно от мъжките. Излизат на паша рано сутрин и привечер, а през светли нощи — и нощем. Приспособени са към хранене със сравнително бедни на хранителни вещества високопланински треви, храсти, мъхове, лишеи; през зимата се прехранват основно с дървесна и храстова растителност, белят кората на дърветата и ядат дори борови клонки.

 

Дивата свиня (Sus scrofa)

Има късо и  едро масивно тяло, предната част е по-силно развита от задната. Главата е голяма и  заема около 1/3 от дължината на тялото. Муцуната и е силно източена напред във формата на зурла, очите и са малки, с добре развити уши. Кучешките зъби (т. нар. глиги) у мъжкия (глиган) са силно развити и излизат извън устата, представлявайки добро средство за защита.Те са ценен ловен трофей. Космената покривка представлява рядка и груба четина. През зимата между нея се развиват мека и гъста козина. Окраската варира от тъмнокафява до сива, индивидуално и в зависимост от географското разпространение. У нас дивата свиня се среща из цялата страна, като разпространението й е свързано с наличието на по-масивни горски комплекси.


Дивата свиня е популярен ловен обект. Освен месото се използват мазнината и кожата. В някои райони нанася щети на зеленчуковите и житните култури.

 

Елен лопатар (Dama dama)

Еленът лопатар е по-дребен от благородния елен.Тялото му достига дължина около 140 см и височина до 90-100 см. Нормалното тегло на мъжките елени е 80-90 кг, рядко  повече. Женските са по-леки - около 40 килограма.


Рогата на елена са разширени накрая във вид на лопати, като от задната им страна излизат по 7 – 9 израстъка. Напред от главното стъбло са насочени още 2 израстъка. Женските индивиди нямат рога.


Родината му е Средиземноморието - мраморно море, Мала Азия и Северозападна  Африка.  У нас се развъждан на много места в Странджа, Североизточна  България, Стара планина, Средна гора и Родопи.


Космената покривка на гърба е тъмнокафява с бели овални петна и едри тъмни ивици по средата. Отстрани и по корема е по-светла. През лятото тя е ръждивокафява, а през зимата почти сива.

 

Глухар (Tetrao urogallus L.)

Едра  кокошева птица. Мъжкияте са по-едри от женските и са с ярко изразен полов диморфизъм - чернокафяво оперение, червени кожни издатъци над очите и бяло в основата на крилете. Женската е пъстра с маскировъчен цвят и по-дребна. Младите птици приличат по окраска на женската. Излита рязко и силно, но лети лошо, което става понякога причина да се удари в някое стебло или клон на дърво и да пострада. У нас глухарът се среща в иглолистните и по-рядко в смесените буково-борови гори.

 

Карта

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Дивечовъдна станция - ДИКЧАН
Дивечовъдна станция - ДИКЧАН
0889 912 120 / 075 412 170
Сатовча, ул.Тодор Шопов 39

Дивечовъдна станция - ДИКЧАН