Адвокатска кантора Костадинов & Пейчинов

 • Адвокатска кантора Костадинов & Пейчинов

  Адвокатска кантора Костадинов & Пейчинов

  е със седалище в Пловдив, България и е специализирана в областта на българското, австрийско, германско и европейско право.

Адвокатска кантора Костадинов & Пейчинов

Адвокатска кантора Костадинов & Пейчинов

Ние осигуряваме на нашите клиенти комплексно правно обслужване в Германия, Австрия, България и други страни в Европейския съюз. Нашата работа е в областта на немското, австрийско, българско и европейско право:

 • търговско, корпоративно и дружествено право;
 • производство по несъстоятелност (и пред германски и австрийски съдилища)- при предявяването на вземания, извънсъдебно или съдебно; представителство на синдици от България и чужбина, издиращи длъжници в другата държава; представителство на кредитори;
 • обезпечителни производства - обезпечаване вземанията, предмет на висящи и бъдещи съдебни и изпълнителни производства;
 • Европейска заповед за изпълнение;
 • Данъчно право и данъчно-наказателно право;
 • Вещно право върху недвижим имот и строително право;
 • Договорно право и изготвяне на договори;
 • Трудово право и осигурително право;
 • Наказателно право;
 • Гражданско право;
 • Енергийно право и природни ресурси; 
 • Европейско право;
 • Признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни решения;
 • Услуги за чуждестранни инвеститори и Аутсорсинг.