Дом за стари хора Елпида

  • Дом за стари хора Елпида

    Дом за стари хора Елпида

 

Дом за стари хора Елпида

Дом за стари хора Елпида е предназначен за временно или постоянно настаняване на възрастни хора, които в следствие на психо-физически патологии, не могат да бъдат обслужвани в собствените си домове или дневните центрове, настаняване и пълноценни грижи за стари, болни или самотни хора.

Дом за възрастни хора Елпида е в непосредствена близост до Пловдив. Извършва и гарантира за следните дейности за настанените болни и/или възрастни хора:

  • Санитаро-хигиенна дейност

Оценка и контрол на санитаро-хигиенните нужди на домуващия, прилагане на подходящи медикаментозни терапии и периодичен контрол на здравето с гарантирано присъствие на обслужващия лекар и лекар специалист;

  • Асистенция

Гарантира се адекватна асистенция на възрастния - индивидуална помощ, лична хигиена, дневно и нощно наблюдение;

  • Рехабилитационна дейност

На домуващия се гарантират рехабилитационни терапии от двигателен тип и статични гимнастики, според медицинските предписания;

  • Социална дейност

Разпостранената социализация се осъществява чрез общи колективни сбирки, активна комуникация - домуващ с домуващ, домуващ със социален асистент или социален работник. В нашият старчески дом се определят пространства за колективен живот.