Дом за стари хора Хармония

  • Дом за стари хора Хармония

    Дом за стари хора Хармония

 

Дом за стари хора Хармония

Домът предлага комплексна грижа за хора след инсулт, инфаркт на миокарда, травми, деменция и др.

Сградата е построена по най-високи стандарти – централна климатизация, собствена кухня, голяма столова с дневен кът за пациентите, уютни стаи, стая за рехабилитация и медицинско наблюдение.

Поради естеството на пациентите, ние от дом за възрастни „Хармония” имаме готовност да посрещаме различните им необходимости от грижи и наблюдение. При нас се осъществява широк набор от комплексни услуги и дейности.