Ди Полимерс ЕООД - висококачествени полимери

 • Ди Полимерс ЕООД - висококачествени полимери

  Ди Полимерс ЕООД - висококачествени полимери

  предлага на българския пазар висококачествени полимери, като акцентира върху PVC гранулати и Термопластични еластомери.Различните видове полимери са с приложение за производство на екструдирани, шприцвани и бластвани продукти.

Ди Полимерс ЕООД - висококачествени полимери

Ди Полимерс ЕООД - висококачествени полимери

Ди Полимерс ЕООД предлага на българския пазар висококачествени полимери, като акцентира върху PVC гранулати и Термопластични еластомери.

Различните видове полимери са с приложение за производство на екструдирани, шприцвани и бластвани продукти.

Предлагат се полимери по специфични изисквания на клиента.

Рециклиране на пластмасите

Следвайки човешкият дълг към опазването на околната среда, нашата компания цени високо възможността чрез своята дейност да повиши мотивицията за рециклиране на пластмасите в България и света.Рециклирането на пластмасата е процес на възстановяване свойствата на вече използвани суровини с цел повторна употреба.
При рециклирането пластмасите задължително се сепарират по видове, защото химическата структура на различните видове пластмаси я прави несъвместима при последващата им преработка.

Рециклирането на пластмаса:

 • намалява замърсяването на въздуха и водите
 • спестява енергия
 • намалява разходите за обезвреждане на отпадъците
 • спестява природни ресурси
 • спестява място на сметището
 • намалява топлоизлъчването от сметищата
 • понижава цената на готовите продукти
 • създава работни места
Ди Полимерс ЕООД - висококачествени полимери

Описание на Термопластични еластомери ТРЕ

TPE суровините се класифицират като част от Термопластичните еластомери, като комбинират характеристиките и на Термопластиците и на Еластомерите. TPЕ са двуфазни материали, съставени от меки пластични парчета и твърда термопластична част. Меката част определя еластичността и ниско температурно поведение, докато твърдата част определя работа при по-висока температура, продължителност на живот и технологични качества.
Предимствата на ТРЕ са многобройни.
TPE днес заменят употребата на каучук /ЕPDM/, във всички сфери на приложение, поради много по-лесния начин на обработка.

Основни характеристики и предимства на ТРЕ

 • Много голям обхват на твърдост (издръжливост)
 • Лесно оцветяване
 • Добра възможност за обработка
 • Голям обхват на работа при различна тампература
 • Устойчивост на химикали
 • Отлична издръжливост на атмосферни влияния
 • Конкурентноспособен на Полипропилена, Полиетилена, каучук, ПВЦ и други полимери
 • Подлежат на рециклиране и повторна обработка
 • Възможност за свързване с други полимери
 • Отговаря на изискванията на клиента спрямо употребата ( износване – шлифоване, високо       ниво издръжливост на натиск, свързване с технополимери)
 • Изключително уплътняване: TPE запазва уплътнителната си функция години наред без деформации или напукване
Ди Полимерс ЕООД - висококачествени полимери

Поливинилхлорид PVC

Поливинилхлоридът PVC – един от най-разпространените пластмаси, представлява термопластичен материал, произведен от естествени суровини. След преминаване през различни технологични степени се получава PVC за производство на широка гама от изделия, с богато цветово разнообразие.

Основни характеристики на PVC

 • Негоримост
 • Трайност и дълга продължителност на живот
 • Химическа устойчивост
 • Устойчивост на атмосферни влияния
 • Лесен за обработка
 • Пластичност
 • Топлоизолация
 • Звукоизолация

 Тази фирма е регистрирана на следните места: