Невролог и отоневролог Д-р Георги Ангов

 • Невролог и отоневролог Д-р Георги Ангов

  Невролог и отоневролог Д-р Георги Ангов

  е лекар - невролог и отоневролог от град София. Лекува шум в ушите, световъртежи и нарушено равновесие, главоболие, тревожно-депресивни състояния, заболявания на нервната система и други проблеми в областта на невро

Невролог и отоневролог Д-р Георги Ангов

Д-р Георги Ангов д.м. е лекар - невролог и отоневролог от град София. Лекува шум в ушите, световъртежи и нарушено равновесие, главоболие, тревожно-депресивни състояния, заболявания на нервната система и други проблеми в областта на неврологията и онтоневрологията.

Д-р Георги Ангов извършва прецизно изследване на вестибуларния апарат с уникална за България апаратура.

Невролог и онтоневролог д-р Ангов работи като:

 • асистент в специализирания диагностично-консултативен кабинет по Невро-Отология на УМБАЛ Александровска, гр. София
 • консултант по неврология и отоневрология към Медико-стоматологичен център Закрила, гр. София

Лекарят - невролог и отоневролог работи с РЗОК София в сряда: 14 - 16 ч. Има договор с БЗОК Закрила.

Биография на невролог и онтоневролог д-р Ангов

 • 1995 г. - завършване на медицина - Медицински университет, София
 • 2002 г. - придобиване на специалност по нервни болести
 • 2002 г. - придобиване на научна и образоватална степен Доктор по Медицина
 • Научни публикации: 15

Световъртеж, замаяност и нестабилно равновесие

Невролог и отоневролог Д-р Георги Ангов д.м. помага на пациентите си при световъртеж, замаяност и нестабилно равновесие.

Световъртежът, замаяността и нестабилното равновесие са едни от най-честите оплаквания сред населението.

Световъртежът не е болест, а по-скоро симптом на някакво заболяване.

В повечето случаи зад световъртежа се крият доброкачествени и лесно лечими заболявания, но понякога се касае за сериозни и животозастрашаващи състояния. Ето защо е необходимо своевременното посещение при специалиста - в единия случай, за да се отстрани един решим проблем, а във втория, да се вземат навременни мерки за поведение.

 • Най-честата причина за световъртеж са заболяванията на вътрешното ухо, а сред тях най-честата е купулолитиазата - натрупване на кристалчета от калциев карбонат в полуокръжните канали на вестибуларния апарат. Това води до поява на пристъпен световъртеж и чувство за потъване при промяна на позицията на главата - лягане, обръщане в леглото, навеждане.
 • Друга честа причина за вестибуларен световъртеж е Мениеровата болест. При нея има свръхнатрупване на течност /ендолимфа/ във вътрешното ухо.
 • Голяма част от болните с мигрена се оплакват от замайване както по време на пристъпите от главоболие, така и между тях. Световъртежът при мигрена продължава от няколко минути до няколко часа. Световъртежът и нестабилното равновесие заедно с главоболието са най-честите последици от травмите на главата и на шията.
 • Честото и безконтролно приложение на антибиотици може да увреди вестибуларния апарат и да доведе до замайване и нестабилност. Голяма част от младите хора в работоспособна възраст се оплакват от световъртеж.
 • Много често световъртежът и нестабилното равновесие са израз на потенциално опасни и дори животозастрашаващи заболявания на нервната система. Такива са мозъчните тумори, инсултите, множествената склероза.

Много често световъртежът е първи и много ранен симптом на тези заболявания и когато диагнозата се постави навреме, шансовете на болните рязко се подобряват.

КартаТази фирма е регистрирана на следните места: