Д-р Стойко Душев

 • Д-р Стойко Душев

  Д-р Стойко Душев

  се дипломира в Дентален факултет към МУ-София. От 2008 г. е назначен за редовен асистент към катедра Орална и Лицево-челюстна хирургия, дентален факултет МУ-Варна.

Д-р Стойко Душев

Д-р Стойко Душев - Стоматолог-хирург

 • изваждане на зъби
 • оперативно изваждане на ретинирани и полуретинирани зъби
 • имплантиране на зъбни импланти
 • разкриване на зъби за ортодонтско лечение
 • отстраняване на непробили мъдреци
 • отстраняване на фрактурирани(счупени) зъби
 • водена костна регенерация
 • отстраняване на кисти от зъбен произход в челюстните кости
 • всички видове корекция на алвелоарния гребен на челюстните кости
 • водена тъканна регенерация
 • пародонтална хирургия
Д-р Стойко Душев

Зъболекар хирург Варна

Инструментите влизащи в контакт с устната кухина преминават тристъпкова обработка:

1. Почистване с детергент

2. Накисване 30 мин. Използват се разтвори Deconex BB Deconex 50 FF BORER CHEMIE AG (Switzerland)

3.Високотемпературна вакуумна стерилизация.Автоклав клас Б-отговарящ на стандарти: EN: ISO 9001:2000

TUV Rheinland LGA Products Gmbh

Всички инструменти са индивидуално опаковани.

Карта