Доц. д-р Силвия Цветкова

 • Доц. д-р Силвия Цветкова

  Доц. д-р Силвия Цветкова

  Като логопед и психолог извършва психологическа и логопедична диагностика, консултира деца, възрастни и семейства на деца с нарушения на развитието.

 • Доц. д-р Силвия Цветкова

  Доц. д-р Силвия Цветкова

  Като логопед и психолог извършва психологическа и логопедична диагностика, консултира деца, възрастни и семейства на деца с нарушения на развитието.

 • Доц. д-р Силвия Цветкова

  Доц. д-р Силвия Цветкова

  Като логопед и психолог извършва психологическа и логопедична диагностика, консултира деца, възрастни и семейства на деца с нарушения на развитието.

Доц. д-р Силвия Цветкова

Доц. д-р Силвия Цветкова

Доц. д-р Силвия Цветкова е сертифицирана в областта на логопедията и психологията (психология на развитието, психология на аномалното развитие, логопсихология). Като логопед и психолог извършва психологическа и логопедична диагностика, консултира деца, възрастни и семейства на деца с нарушения на развитието.

Консултира и терапевтира случаи на:

 1. Проблеми в психичното развитие;
 2. Езиково-говорни нарушения;
 3. Емоционални и поведенчески нарушения;
 4. Дислексия и дисграфия;
 5. Взимане на решения;
 6. Професионални и жизнени кризи;
 7. Загуба и раздяла;
 8. Тревожност, стрес и депресия. Извършва логопедично консултиране и терапия на деца, подрастващи, пациенти с инсулт; Според доц. Цветкова, ранното откриване на смущения в развитието позволява навременното диагностициране и адеткватно подпомагане. Късно потърсената помощ, понякога изисква дългогодишна терапия.
 9. Експертните заключения са валидни пред ТЕЛК и ДЕЛК.

Логопеди Плевен

Карта