Сдружение Екотворци ( Visit Website )

Сдружение Екотворци

Разработване, организиране и провеждане на образователни програми, курсове, практически обучения, семинари, симпозиуми, конференции, лекции, кампании, форуми, както и на иновативни форми на обучение...

Презентация

Сдружение Екотворци

 • Разработване, организиране и провеждане на образователни програми, курсове, практически обучения, семинари, симпозиуми, конференции, лекции, кампании, форуми, както и на иновативни форми на обучение;
 • Разработване и разпространение на публикации и учебни материали за началните, средните и висши училища, институтите за професионална квалификация, медиите, и гражданското общество като цяло;
 • Запознаване с принципите на здравословното хранене и разработване на ръководства и примерни менюта за пълноценно хранене на децата;
 • Разработване и изпълнение на проекти, демонстриращи ползата от опазването на околната среда, устойчивия начин на живот и рационалното използване на ресурсите;
 • -Привличане на изявени експерти и личности за подпомагане дейността на Сдружението.
 • Стимулиране гражданското участие и доброволчеството;
 • Изготвяне на доклади и анализи по въпроси, свързани с публичните политики на местно, регионално и национално ниво
 • Провеждане на обществени консултации, включително граждански панели на местно, национално и европейско ниво;
 • Привличане на доброволци за работа по проекти, участие в кампании и инициативи;
 • Насърчаване на учителското лидерство при разработване на обучителни програми, планове и учебни материали за устойчиво развитие в училище;
 • Генериране на идеи, разработване и изпълнение на проекти за оказване на помощ, обучения и подкрепа на хора в неравностойно положение, маргинализирани и уязвими групи и общности, вкл. емигранти, роми, хора живеещи в отдалечени райони, бедни хора, самотни родители;
 • Въвличане на гражданите (местни общности) във всички фази на планиране и изпълнение на проектите.
 • Ангажиране на гражданите и местните общности за участие в процесите на формулиране на политики и вземане на решения от страна на централните и местните власти.
 • Стимулиране на участието на гражданските общности при приемането и осъществяването на политики за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси от страна на централните и местни власти;
 • Лобиране пред централните, регионалните и местните власти, бизнеса и други обществени организации и институции за придържане към принципите на устойчивия начин на живот, рационалното използване на ресурсите и опазването на околната среда;
 • Извършване на анализ и оценки на политиките на централните и местните власти за устойчиво развитие и опазване на околната среда и тяхното въздействие.
 • Прилагане на национални, регионални и местни планове за действие, свързани с устойчивото развитие, биоразнообразието, рационалното използване на природните ресурси и климатичните промени;
 • Извършване на дейности за подобряване на диалога между неправителствените организации и местните, регионалните и националните власти;
 • Сътрудничество с държавните и общински институции, местни общности, бизнеса и обществените организации, други неправителствени организации, образователни институции и физически лица;
 • Участие в местни и чуждестранни организации и учредяване на съюзи, федерации, асоциации и съвместни организации с дружества, физически лица и сдружения от страната и чужбина с близки интереси и предмет на дейност;

 

Лилия Ланг

Образование:

 

2001г. Магистър по управление на околната среда - Амстердамски свободен университет и Лайденски Университет, Холандия

 

1996г. Магистър по Биология и учител по биология - Софийски университет Св. Климент Охридски, Биологически Факултет

 

Сертификати:

 • Прожекта - Изготвяне проекти по програмите на ЕС
 • Британски червен кръст - Първа помощ за бебета и деца
 • Сертификат Комуникация с обществеността - Академия за правителствена информация и комуникация (Academy of Government Information and Communication), Хага, Холандия
 • Курс за напреднали по управление на битови отпадъци - Шведска международна агенция за развитие, Стокхолм, Швеция

 

Работила като:

 

Родител (деца родени 2007 и 2009) и Доброволец към Център за деца и семейства и в

 

Обществена градина - Местна неправителствена организация и окръжна администрация - гр. Петуърт ( всички задължения на родител, отговорник за компостирането и обща градинарска работа, поддръжка на библиотека за играчки, създаване на информационни бордове в сферата на ползата за развитието на децата от четенето, спорта, игри чрез обособяване на скривалища - в природата и в къщи и сензорни кошници със съкровища )

 

Експерт по управление на биоразградими отпадъци и третиране на утайки - Министерство на околната среда и водите

 

Асистент на проект - Асоциация Агролинк

 

Асистент по проекти за Централна и източна Европа - Bernard van Leer Foundation , PO Box 82334, 2508 EH Хага, Холандия

 

Офис координатор - Посетителски център Родопа планина, Площад свобода, Село Широка Лъка

 

Учител по биология и природознание - Частно СОУ с изучаване на английски език Рьорих и Държавно СОУ с изучаване на чужди езици и Стопански мениджмънт Проф. Иван Шишманов №95

Мария Доинска- Стоянова

Завършила съм средното си образование в град Костенец през 1996г.- химия с разширено изучаване на английски език, с Национална диплома за отличен успех и успехи в природо-научната сфера.

 

Първенец в олимпиада по Екология в България през 1995г. и участник в Международна Конференция по Екология в Мюнхен, Германия през същата година с реферат на тема:

 

Биологично пречистване на отпадъчните води в КХХИ -гр.Костенец и тяхното използване.

 

Висшето си образование съм завършила в София - Химикотехнологичен и Металургичен Университет-специалност Екология и опазване на околната среда. Магистър инженер-химик-еколог.

 

Говоря английски и малко немски език.

 

Моето хоби са цветята и градинарството.

 

Обичам децата, имам дъщеря и всяка свободна минута прекарвам с нея. Разхождаме се в паркове, ходим на село и се стараем да сме по-близо до природата. Свежият въздух, ромоленето на бистро поточе, чуруликането на птичките в гората ме зареждат с много енергия и позитивизъм.

Ива Хаджипеткова

Висше икономическо образование - магистър - УНСС - 1993г.

 

От 1994г. работя като Главен счетоводител в различни фирми.

 

 

 

 

 

 

 

 

Надежда Милева

Детско - юношески психолог; позитивен психотерапевт; арт терапевт

 

Образование:

 • Дипломиран психотерапевт по Позитивна Психотерапия за България и WAPP -Световна асоциация по позитивна психотерапия - Master Trening
 • Магистър по психология специалност : Детско-юношеска психология – диагностика и консултация в СУ Св. Климент Охридски
 • Арт терапия - Нов български университет

 

Основни квалификации: Тренинг за работа с деца в неравностойно социално положение по програма за духовно развитие и формиране на социални умения у деца, лишени от родителска грижа; Основни насоки за работа с групи; Работа в екип; Обучение за обучители на кандидати за приемни родители и за осиновители; Справяне с конфликти; Работа със семейства на хора с психична болест; Въведение в резилианса; Обучение на обучители по европейски програми за обучение на специалисти, оказващи помощ на деца, юноши и стари хора, в ситуация на изоставяне; Супервизия в практическото обучение по социална работа; Участие в обучителни семинари по пясъкотерапия; Обучение за обучители по Позитивна Психотерапия; Организиране и провеждане на групови тренинги за деца и възрастни.

 

Стаж: 8 години практика като психолог - НЦСР, фондация Екип, частна практика.

 

Област на професионална компетентност: Работа с деца и семейства, Позитивна психотерапия, Арт терапия.

Силвия Калинова Стоянова

Завършва средното си образование специалност Aвтоматизация на производството. Следва магистърска степен Инженерен дизайн – интериор и дизайн на мебели в Лесотехнически универитет.

 

Допълнителна професионална квалификация Графичен дизайн.

 

Обича природата и се интересува от иновации и дизайн във всичките му изражения, включително с материали за рециклиране и .експериментира с преработката на непотребни и стари вещи в красиви мебели.

Радостина Ценкова

Лесотехнически университет – гр. София

 

Специалност Ландшафтна архитектура

 

Работила като аранжор на цветя, технически ръководител по част озеленяване,

 

проектант по част озеленяване и благоустройство и на свободна практика.

Венета Въжарова

Завършила съм АУ-Пловдив, бакалавър - зооинженер.

 

Имам професионална квалификация - графичен дизайнер.

 

Работила съм като:

 

Координатор по проект Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта по програма ФАР 2004;

 

Координатор във фирма за транспорт на опасни отпадъци;

 

 

 

Офис-координатор и мениджър качество по ISO 9001:2000;

 

Галерия

     
     

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Сдружение Екотворци - София

Сдружение Екотворци - София

0895 94 84 71

Сувенири

София, ж.к. Западен парк 90

N/A

Сдружение Екотворци