Експертна Финансова Агенция ООД

  • Експертна Финансова Агенция ООД

    Експертна Финансова Агенция ООД

    Експертна финансова агенция ООД е създадена през 1991 година, като Специализирано счетоводно предприятие. Първоначалната юридическа форма на компанията е ЕТ...

Експертна Финансова Агенция ООД

Експертна Финансова Агенция ООД

Експертна финансова агенция ООД е създадена през 1991 година, като Специализирано счетоводно предприятие.

Първоначалната юридическа форма на компанията е ЕТ. От основаването си до сега сме обслужвали над 450 клиента от всички сфери на стопанския живот и всякакви юридически форми, включително и юридически лица с нестопанска цел.

Освен за абонаментно счетоводно обслужване, имаме клиенти за консултански услуги на абонаментно обслужване и периодични или инцидентни консултации. Извършвали сме и проверки по искане на банки или собственици на отделни компании. В зависимост от желанието на поръчителя, тези одити са извършвани с участието на дипломирани одитори или без тях.

Работили сме и работим с чуждестранни компании, компании с чуждестранно участие и българси компании. Наши клиенти са микро, малки, средни и големи компании в София и страната.

Експертна финансова агенция ООД разполага с високотехнологични ресурси и гарантира запазването на Вашата информация за десетилетия напред. Наш приоритет е запазването на личните Ви данни. Конфиденциалността на предоставената от Вас информация, свързана с Вашия бизнес е гарантирана.

За качеството на нашите услуги говорят нашите клиенти и опит. В нашата компания работят служители и управители с над 25-годишен стаж по специалността. Прилагането на българските закони, подзаконови нормативни актове, българските и международни счетоводни стандарти е задължение за нас. Отзивчивостта и бързата реакция при решаване на всички проблеми е приоритет за нас.

По повод 20-годишния юбилей на Експертна финансова агенция ООД, до края на 2011 г. и в началото на 2012 г. в различни сайтове за колективно пазаруване се публикуват промоционални оферти за нашите нови клиенти. Заповядайте при нас!

Експертна Финансова Агенция ООД

Счетоводни и данъчни консултации

Консултански услуги в сферите на данъчното облагане, счетоводството, вземанията и задълженията, ликвидността, паричните потоци и др. на абонаментно или почасово заплащане. Ще Ви дадем идеи в тези насоки и ще Ви подготвим цялостна концепция за оптимизация на дейността на Вашата компания. Всичките консултански услуги могат да се извършват и с помощта на одитор Консултански услуги …

Счетоводно отчитане

ДДС, Интрастат, заплати, амортизации, годишно счетоводно отчитане, заверка от одитор, одити по желание на собственика, обжалване на данъчни актове Предлагаме целия спектър от счетоводни и консултантски услуги при новите икономически условия на конкурентни цени с висок професионализъм. Имате фирма, но нямате счетоводен отдел? Нуждаете се от експертно мнение или сте се сблъскал със ситуация, в …

Одитиране на годишни счетоводни отчети

За голяма част от компаниите одитът на годишните счетоводни отчети е задължителен. Одиторът (експерт-счетоводителят) проверява цялостната дейност на предприятието през годината. Изборът на одитор се извършва в началото на годината. Това е задължение на предприятията, чиито отчети трябва да бъдат заверени. Изборът изисква проучване за компетентност и цена на услугата. Ние ще Ви осигурим високо …

Регистрация и пререгистрация на фирми

Тези две услуги може да Ви се наложи да ползвате винаги. За Вас сме избрали най-компетентните адвокатски кантори с достатъно прилични цени, едни от най-ниските. Сроковете и качеството на изпълнение са гарантирани. Това ще Ви помогне да сте сигурни, че като решите да се разраствате или да промените адреса или името на компанията, ще бъдете …

Трудова медицина

Всяка компания трябва да осигури на своите работници и служители здравословни и безопасни условия на труд. Това е в интерес на всеки собственик на компания. Ние можем да Ви предложим компания за трудова медицина, която ще Ви помогне да преодолеете всички трудности и пречки и да осигурите здравето на работещите при Вас хора. Тяхното здраве …

Допълнително здравно осигуряване

По същия начин, както с пенсионно-осигурителен фонд, можем да Ви предложим и здравен фонд за допълнително здравно осигуряване, чрез който да осигурите на Вас, Вашите близки, както и работници и служители по-качествено здравеопазване. Това ще Ви помогне да ползвате допълнителни здравни услуги и такива, които трябва да ползвате, но без да заплащате. Това ще Ви …

Пенсионно осигуряване – задължително и допълнително

Сключили сме споразумение с един от най-сигурните и добри пенсионни фондове, осигуряващи добра доходност и стабилност. Чрез това можете да бъдете преместен от фонда, където сте били до сега – така задължителната пенсия ще донесе сигурни и стабилни спестявания на Вас и на работниците и служителите Ви за времената, когато ще разчитате на тези средства. …

Правни услуги и консултации

Правната материя е необятна. Ние сме осигурили за Вас адвокатски услуги във всички области на правото. По този начин осигуряваме спокойствието на Вашия бизнес. Ще може бързо и лесно да решите всичките си правни проблеми, без да губите време. Независимо, какъв е проблемът, нашите парньори ще Ви изслушат внимателно, ще Ви посъветват компетентно, ще Ви …

Покупко-продажба и управление на недвижими имоти

Всички компании и граждани в определен момент купуват, продават, наемат, отдават под наем или за управление недвижими имоти. Когато това се случи на Вас, може да разчитате на нашето съдействие. Чрез утвърдени брокери в страната ние можем да Ви съдействаме при това ваше начинание. Избирането на имот или клиент за Ваш имот не е лесна …

Касови апарати и касови принтери

Всички компании регистрирани по ЗДДС до 30.09.2011 г., а тези които не са регистрирани по ДДС – срокът е 31.03.2012 г., трябва да имат закупени, регистрирани и с възможна мобилна връзка с НАП касови апарати и касови принтери. За Вас сме се свързали с компания, предлагаща касови апарати от всички марки. Ще Ви предоставим сайта, …

Карта