Ефектив Одит ( Visit Website )

Счетоводни фирми Варна Ефектив Одит Ефектив Одит
Ефектив Одит

Да си ефективен е много по-важно от това да си просто активен


Презентация

Ефектив Одит Ефектив Одит Ефектив Одит Ефектив Одит Ефектив Одит

Ефектив Одит

Ефектив Одит

Да добавим стойност към всичко
Ние работим в условията на постоянно предизвикателство един към друг, за да сме уверени, че Ви осигуряваме най-добрите професионални услуги, на които сме способни. Дали предложените от нас решения са работещи за Вас? Дали получавате повече отколкото очаквате? Ние сме щастливи тогава, когато отговорът на тези въпроси е „да”.

Най-добрите практики
Не бихме успяли да добавяме стойност към всичко, ако нямахме увереност в нашите бизнес системи и процеси. Ние трябва да сме сигурни, че всичко което правим, включително нашите съвети и консултации, е основано на задълбочено познаване на текущото законодателство и съвременните практики. Ние постигаме това посредством редовно повишаване на професионалната квалификация на нашите служители и независими прегледи на прилаганите от нас бизнес практики.

Последователност
Последователността е качество от критична важност за успешни работни отношения. Ние сме внедрили контролни процедури, за да сме сигурни, че хората от нашия екип използват едни и същи процеси, материали и данни в условията на постоянна комуникация помежду си. Това означава, че с когото и да работите от нашия екип, можете да бъдете сигурни, че ще получите едно и също качество на високо професионално ниво.

Постоянно усъвършенстване
Посредством последователност и прилагане на най-добрите професионални практики, ние се стремим към професионално съвършенство. Разбира се, винаги ще съществуват възможности за по-нататъшно усъвършенстване. Поради тази причина, ние винаги ще търсим обратния контакт с Вас, за да подобрим още повече качеството на услугите, които предлагаме. Още повече, че нямаме навика да стоим на едно и също ниво.

 

Ефектив Одит

Сигурността и доверието са две важни предпоставки за успешна чуждестранна инвестиция. Третата са добрите партньори.

Ефектив Одит предлага широк кръг от професионални услуги за чуждестранни корпоративни и индивидуални инвеститори, които се стремят да осигурят ръст на своя бизнес и инвестиции.

Предлаганите от нас услуги включват:

 • Консултации, свързани с начините на структуриране на бизнес в България
 • Комплексно индивидуално и бизнес данъчно планиране
 • Консултации по отношение на данъчното облагане и социално осигуряване на чуждестранни работници в България
 • Придобиване, преобразуване и продажба на търговски дружества, дю дилиджънс
 • Независим финансов одит на дъщерни дружества на чуждестранни компании, инвестиращи в България и комуникация с одиторите на икономическата група
 • Изготвяне на финансови отчети и счетоводни услуги
 • Данъчно консултиране

Да правим бизнес в България

Ефектив Одит е компания предлагаща консултантски услуги, които биха били от полза за международни инвеститори извършващи дейност или имащи намерение да инвестират в България.

Услугите за международни инвеститори, които предлагаме са свързани с:

 • Учредяване на търговски дружества и обединения на търговски дружества (консорциуми и холдинги), съгласно българския Търговски закон
 • Административни услуги
 • Консултации свързани с избора на най-удачната форма за инвестиране и управление на самата инвестиция
 • Консултации за чуждестранни граждани работещи в България относно местното данъчно и осигурително законодателство

 

 

Ефектив Одит

Независим финансов одит

Нашият ангажимент е да Ви осигурим спокойствие

Одитът изисква професионални умения и компетентност, а те имат смисъл само ако са от конкретна полза в точния момент.

Ние изпълняваме нашите ангажименти и съдействаме всяка година на множество клиенти в процеса на одит на техните финансови отчети и бихме оценили Вашето желание да се свържете с нас, за да дискутираме Вашите конкретни нужди.

И така, защо бихте имали необходимост от независим финансов одит?

 • Независимият финансов одит е процес, който „сертифицира” финансовите отчети на Вашата компания по отношение на вярното и точно представяне на финансовата информация в тях и спазването на законовите изисквания
 • Независимият финансов одит дава увереност на външните потребители като клиенти, доставчици, данъчни органи, персонал и др. по отношение на качеството и надеждността на информацията представена във финансовите отчети
 • Ако в дългосрочен план планирате да продадете своя бизнес, одитът е надежден източник на информация по отношение на начина на управление на вашия бизнес през годините
 • Ако са налице грешки в счетоводните системи или други потенциални проблеми, като корпоративни измами или неправилно приложение на закони и други нормативни актове, те биха могли да бъдат идентифицирани и коригирани своевременно и дори предотвратени
 • Ако сте предприятие, което отговаря на законовите критериите за извършване на финансов одит; при изискване от страна на собствениците на капитала; в случай, че одит се изисква съгласно разпоредбите на уставните документи или сте предприятие извършващо дейност от обществен интерес

Индивидуални клиенти

Защита на Вашите финансови активи в бъдещето

Спри. Помисли. Движиш ли се в правилната посока?

Всеки си задава този въпрос от време на време. А когато нещата опират до това да накарате вашите пари да работят за Вас, намирането на правилния отговор е доста често объркващ и смущаващ процес. В Ефектив Одит ние не мислим, че нещата трябва да стоят по този начин.

Ние осигуряваме консултиране по данъчно и финансово планиране и твърдо вярваме, че можем да надхвърлим Вашите очаквания със съвсем нов подход по отношение на управлението на активи. Този интересен нов подход е изключително лесен, затова и ние решихме да му дадем лесно име: Ефектив Одит Индивидуален Клиент.

Нашата стратегията е да обединим в едно Вашите финансови стремежи, безпокойства и отговорности и да Ви предоставим точно толкова подкрепа, колкото Ви е нужна.

Подробно финансово планиране, данъчно консултиране и управление на активи, всичко това осигурено от ключов индивидуален съветник, който е в състояние да координира целия процес. Ние вярваме, че нашия индивидуален подход е всъщност услуга „по поръчка”, която изисква изключително внимание по отношение на качеството и всеки детайл.

 

 

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Контролирай финансите си

Не винаги е лесно да контролираме важните неща в живота, но да имате ефективен контрол върху Вашите финанси ще се окаже изненадващо лесно с наша помощ. Дължимата грижа към счетоводството и добрата дисциплина са ключови фактори за надеждни финансови отчети, спазване на законодателството и избягване на проблеми с данъчните органи.

Добре организираното и водено счетоводство има ефект не само по отношение на спазване на данъчното законодателство, но има и дълбок бизнес смисъл като Ви помага да сте стабилни и устойчиви. Вашият бизнес заслужава най-добрата възможност да оцелее и просперира и липсата на надеждна счетоводна информационна система ще Ви доведе в бъдеще до необходимостта да полагате значителни усилия, за да успеете.

Може би ние бихме могли да помогнем с организиране на Вашата счетоводна система, с цел изготвяне на достоверни финансови отчети и коректни данъчни декларации или да осигурим обучение на Вашия персонал по отношение на своевременното и точно изготвяне на отчети за целите на управлението. Като продължение, бихме били от полза и за по-ефективно планиране, както и по отношение на въпроси свързани с данъчното и търговско законодателство.

В сихрон с нашето обещание да придадем „стойност към всичко”, ние не просто ще си свършим добре работата - ние ще Ви обясним значението на това, което правим и как го правим, за да усещате, че контрола е всъщност във Вашите ръце.

И не на последно място е възможно Вие да се нуждаете от избор на счетоводен софтуерен продукт. Ние имаме съответния опит в тази област и бихме Ви били от полза.

Данъчно облагане и данъчно консултиране

Подкрепа от всички в Ефектив Одит

Ние всички трябва да плащаме данъци, но е Ваше право, в рамките на закона, да се възползвате от всички възможности за минимизиране на финансовите ефекти от това задължение. И това не трябва да Ви притеснява.

Законовите норми може да изглеждат сложни, нелогични и при това се променят постоянно. Спестеното от един данък, често се оказва загуба при облагане с друг. Възможно е да се почувствате изгубени и да имате постоянното усещане, че пропускате нещо важно.

С Ефектив Одит ще получите цялата необходима Ви помощ по отношение на данъчното облагане. Да Ви предостави нужната здрава основа е нещо, което се предполага за консултанска фирма с най-добри бизнес практики. Срокове, документи: всичко това съобразено с текущите изисквания на законодателството и под постоянен контрол.

С увереност в добрата основа Вие можете комфортно да надграждате и планирате напред. Ние ще Ви помагаме сами да се справяте успешно с по-лесните казуси, ще се грижим за текущите Ви дела, като същевременно ще се концентрираме над дългосрочните възможности, които се откриват пред Вас.

Вие винаги ще имате персонален достъп до хората от нашия екип, които работят за Вас на текуща база, като ние ще имаме готовност и ангажимент да Ви осигурим своевременно и персонален съветник за по-сложни и комплексни консултации.

Ние бихме могли да Ви помогнем при:

 • Минимизиране на данъчните ефекти при продажба на Вашия бизнес
 • Да Ви дадем увереност, че Вашия бизнес не представлява пречка по пътя на реализиране на Вашите цели и не е генератор на данъчни проблеми. Ще Ви съдействаме да преструктурирате Вашия бизнес, ако това е необходимо
 • Ще ви консултираме по отношение на бизнес придобивания и преобразувания и свързаните с това данъчни аспекти
 • Планиране и оптимизиране на данъчното облагане по отношение на Вашите лични и тези на семейството Ви доходи
 • И не на последно място - при данъчно облагане с данък добавена стойност. Комплексността на законодателството в тази област изисква постоянен мониторинг, като консултирането със специалисти често води до спестяване на бизнес ресурси, както и до избягване на потенциални проблемни ситуации с органите по приходите.

Проверка на преобразувания на търговски дружества

Надеждност преди всичко

Съгласно законовите изисквания, при преобразуване на търговско дружество по реда на българския Търговски закон, договорът или планът за преобразуване се проверяват от нарочен проверител за всяко преобразуващо се или приемащо дружество. Проверителят трябва да бъде регистриран одитор.

Ако планирате преобразуване на Вашето търговско дружество, ние бихме се ангажирали с:

 • Проверка на договора или плана за преобразуване
 • Изготвяне на доклад за проверката с оценка дали предвиденото в договора или плана за преобразуване съотношение на замяна е адекватно и разумно
 • Изготвяне на доклад за проверка на законовите изисквания при преобразуване относно капитала на новоучредено капиталово търговско дружество или относно увеличението на капитала на приемащо търговско дружество

 

Други услуги

Можете да разчитате на нас, също така, за следния широк кръг от други професионални услуги, които предоставяме:

 • Одит на проекти и програми, финансирани от фондовете на Европейския съюз
 • Компилиране на финансова информация и изготвяне на прогнозни финансови отчети
 • Преглед на финансови отчети
 • Прегледи за спазване на правни и регулаторни изисквания
 • Изготвяне на доклади върху отделни компоненти съдържащи се във финансовите отчети
 • Процедури по дю дилиджънс при придобивания на търговски дружества

 

Счетоводни фирми Варна

 

Ефектив Одит

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Ефектив Одит - Варна

Ефектив Одит - Варна

052 604 709

Варна, ул. Иван Вазов 35, офис 5

Ефектив Одит

Ефектив Одит

 

Ефектив Одит