Електро услуги Варна

 • Електро услуги Варна

  Електро услуги Варна

  Електро специалист с голям опит в областта на ел.оборудването,ел.подръжката и отстраняването на проблемите свързани с електро-енергетиката.

 • Електро услуги Варна

  Електро услуги Варна

  Електро специалист с голям опит в областта на ел.оборудването,ел.подръжката и отстраняването на проблемите свързани с електро-енергетиката.

Електро услуги Варна

За нас

Електро специалист с голям опит в областта на ел.оборудването,ел.подръжката и отстраняването на проблемите свързани с електро-енергетиката.

Електро услуги Варна

Услуги

 • монтаж-демонтаж(стари-нови)бойлери,пълна профилактика и ремонта им.
 • изграждане на LED осветление в закрити и отрити помещения.
 • изграждане на ново парково ,улично и алейно осветление,и подръжка на такова.
 • нарава изкопи на кабелни трасета и канали за кабели на ниско и средно напрежение.
 • намиране на кабелни повреди под земята с лаборатория,изкопаването им и отстраняването им.
 • изграждане на вътрешни ел.инсталации на битови и промишлени сгради.
 • отстраняване на аварии при жилищни сгради-причинени от механични повреди,и повреди причинени от стареене на инсталацията.
 • ремонт на бойлери и печки.
 • ремонт на съществуващи ел.системи и апаратура.
 • предварително изграждане на   ел.инсталация преди направа на;бани,помещения, и заведения.
 • Захранване на битови и промишлени абонати.
 • подмяна и подвързване на апартаментни и разределителни табла.
 • монтаж на нови и подмяна на стари разределителни шкафове и табла.
 • монтаж на контролни електромери.
 • търсене и отстраняване на "утечки"|загуби| по кабели захранващи битовата и промишлена енергетика.
 • монтаж на всякакъв вид осветителни тела.
 • Направа на автоматични удобства за включване и изключване(управление и контрол),на битови и промишлени съоражения и устройства.
 • монтаж на допълнителни и спомагателни и контролни устройства.
 • монтаж на датчици и сензори за управление и движение.
 • оборудване на малки и големи разпределителни табла за енергетиката и монтаж.

Електро услуги Варна