Ремонт на електроинсталации

 • Ремонт на електроинсталации

  Електро услуги

  Работим за района на град София,а за други градове по договаряне.

 • Ремонт на електроинсталации

  Електро услуги

  Работим за района на град София,а за други градове по договаряне.

 

Монтаж на ел табла

 • Авариен електро ремонт

ИЗГРАЖДАНЕ и РЕМОНТ на ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ в:

 • Битови обекти
 • Промишлени обекти
 • Административни обекти
 • Търговски обекти
 • Жилища
 • Хотели
 • Ресторанти
 • Офиси

РЕМОНТ и Реконструкции на Стари Електроинсталации

ПОДВЪРЗВАНЕ на: Електроуредби,Уреди и Контролни Електромери

ОСВЕТЛЕНИЕ

 • Вътрешно
 • Външно
 • Скрито
 • Фасадно
 • Парково
 • Аварийно(EXIT)
 • Сензорно(PIR)-Светлодиодно(LED),Прожектори

СИЛНОТОКОВИ Инсталации:

 • Монтаж на Скари и Профили
 • Монтаж на Разклонителни кутии и Конзоли
 • Окабеляване
 • Електрически табла-Подвързване и Монтаж на:
 1. Автоматични Предпазители
 2. Дефектотокови Защити(ДТЗ)
 3. Катодни Отводители
 4. Заземление

МОНТАЖ на :Ключове, Контакти, Вентилатори, Стълбищни автомати, Релета, Контактори, Трансформатори, Ел.Двигатели,  Хидро-фори, Датчици(Сензори) за движение и присъствие, Фотодатчици, Бойлерни табла.

ИЗГОТВЯНЕ на ‘Проектни Решения’

 • Изграждане на електроинсталации
 • Изграждане и монтаж на скрито осветление
 • Стълбищно осветление - смяна на стълбищен автомат
 • Стълбищно осветление откриване заседнал бутон
 • Стълбищно осветление - подмяна на проводници
 • Слаботокови инсталаци

1 Изтегляне на телевизионен излаз с коксиален проводник

2 Изтегляне на телефонна линия с проводник ПВ

3 Монтаж на телевизионна розетка

4 Монтаж на компютърна телефонна розетка, RJ 45, RJ 11

5 Изтегляне на компютърен излаз с проводник FTP

 • Доставка и монтаж на ел.табла
 • Проектиране, изграждане и подръжка на пожароизвестителни инсталации
 • Изграждане на всички видове слаботокови инсталации на сгради и промишлени обекти
 • Изграждане и подръжка на инсталации за видеонаблюдение
 • Изграждане и подръжка на оповестителни инсталации
 • Богат избор на разновидности, видове и марки на домофонни табла и звънци
 • Системи за контрол на достъп
 • Аудио и видеодомофонни системи
Ремонт на електроинсталации

Цени

Цени за монтаж на ключове, контакти и осветителни тела  Ценa лв.            

 • Монтаж на ключове за скрита електро инсталация                   от 2.00  брой
 • Монтаж на контакти за скрита електро инсталация                  от 2.20  брой
 • Монтаж на ключове за открита електро инсталация                от 3.30 брой
 • Монтаж на контакти за открита електро инсталация                от 3.30  брой
 • Монтаж на трифазен ел. контакт         от 5.00  брой
 • Монтаж на електрическо бойлерно табло    от 5.00  брой
 • Монтаж на фасунга висяща     от 1.50  брой
 • Монтаж на фасунга на стена   от 2.30  брой
 • Монтаж на аплик, плафониера              от  5.00              брой
 • Монтаж на осветително тяло луна     от 4.80  брой
 • Монтаж на понижаващ трансформатор за осветително тяло луна   от 3.90  брой
 • Монтаж на евакуационно осветление "EXIT"               от 4.50  брой
 • Монтаж на луминисцентно осветително тяло на растерен таван     от 5.10  брой
 • Монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена или таван    от 7.90  брой
 • Монтаж на луминисцентно осветително тяло на обтяжки   24.10     брой
 • Монтаж на прожектор до 500W           от 10.90               брой
 • Монтаж на паркови осветителни тела с височина до 1.5м    28.10     брой
 • Монтаж на паркови осветителни тела с височина до 2.5       45.00     брой
 • Монтаж на фотоклетка             от 10.00              брой
 • Монтаж на електрическа кутия конзолна      1.90       брой
 • Монтаж на ел. кутия разклонителна за скрита електро инсталация           2.60 брой
 • Монтаж на ел. кутия разклонителна квадратна за скрита електро инсталация от 2.90 
 • Монтаж на ел. кутия разклонителна за открита ел. инсталация с дюбели на стена           от 3.20
 • Свързване на елeктрическа разклонителна кутия     от 4.90  брой

Цени за изграждане и монтаж на табла          

 • Монтаж на предпазители в табло       от 4.00  брой
 • Монтаж на дефектнотокова защита в табло  от 7.50  брой
 • Монтаж на електромер трифазен      58.50     брой
 • Монтаж на електромер еднофазен   27.60     брой
 • Монтаж на тарифен часовник               25.60     брой
 • Монтаж на стълбищен автомат            23.60    брой
 • Монтаж на апартаментно табло          от 10.00 брой
 • Суха разделка на кабел до 4мм2         0.90       ед.жило
 • Суха разделка на кабел до 10мм2       1.20       ед.жило
 • Суха разделка на кабел до 25мм2       1.90       ед.жило
 • Суха разделка на кабел до 75мм2       2.40       ед.жило
 • Присъединяване на проводник към съоръжение до 4мм2   1.10       ед.жило
 • Присъединяване на проводник към съоръжение до 10мм2 1.70       ед.жило
 • Присъединяване на проводник към съоръжение до 25мм2 3.40       ед.жило
 • Присъединяване на проводник към съоръжение до 75мм2 2.80       ед.жило

Цени за полагане и изтегляне на проводници                                             

 • Полагане на проводник ПВВМ под мазилка по тухлена (бетонена) стена   от 0.90  метър
 • Полагане на проводник ПВВМ под мазилка по таван              от 1.10  метър
 • Полагане на СВТ проводник до 3х4 по стена или таван           от 1.20  метър
 • Полагане на СВТ проводник до 3х10 по стена или таван         от 1.90  метър
 • Полагане на СВТ проводник до 3х4 със скоби по стена или таван      от 3.60  метър
 • Изтегляне на проводник ПВ 1х(от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби           0.30       метър
 • Изтегляне на проводник ПВ 2х(от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби           0.90       метър
 • Изтегляне на проводник ПВ 3х(от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби           1.10       метър
 • Изтегляне на проводник ПВ 4х(от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби           1.60       метър
 • Изтегляне на проводник ПВ 1х(от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани тръби   0.90       метър
 • Изтегляне на проводник ПВ 2х(от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани тръби   1.60       метър
 • Изтегляне на проводник ПВ 3х(от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани тръби   1.80       метър
 • Изтегляне на проводник ПВ 4х(от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани тръби   2.20       метър
 • Изтегляне на проводник ПВ 1х(от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани тръби              1.00       метър
 • Изтегляне на проводник ПВ 2х(от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани тръби              1.60       метър
 • Изтегляне на проводник ПВ 3х(от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани тръби              2.50       метър
 • Изтегляне на проводник ПВ 4х(от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани тръби              3.50       метър
 • Изтегляне на проводник ПВ 1х(от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани тръби              1.30       метър
 • Изтегляне на проводник ПВ 2х(от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани тръби              2.20       метър
 • Изтегляне на проводник ПВ 3х(от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани тръби              3.00       метър
 • Изтегляне на проводник ПВ 4х(от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани тръби              3.90       метър

Цени на лампении и контактни излази          

 • Лампен ( контактен ) излаз под мазилка до 6м ПВВМБ (мостов) проводник              от 8.20  брой
 • Лампен ( контактен ) излаз под мазилка до 7м ПВВМБ (мостов) проводник              от 9.20  брой
 • Лампен ( контактен ) излаз под мазилка до 8м ПВВМБ (мостов) проводник              от 13.20 брой
 • Лампен ( контактен ) излаз под мазилка до 10м ПВВМБ (мостов) проводник            от 13.30 брой
 • Лампен (контактен) излаз скрит до 6м СВТ проводник зад гипсокартон       от 9.20 брой
 • Лампен (контактен) излаз скрит до 7м СВТ проводник зад гипсокартон    от 10.20 брой
 • Лампен (контактен) излаз скрит до 8м СВТ проводник зад гипсокартон  от 15.20 брой
 • Лампен (контактен) излаз скрит до 10м СВТ проводник зад гипсокартон   от 20.30  брой
 • Лампен ( контактен ) излаз открит до 6м СВТ проводник със антигронови скоби  20.00 брой
 • Лампен ( контактен ) излаз открит до 7м СВТ проводник със антигронови скоби 23.00   
 • смяна на бойлерно табло        от 25.00
 • смяна на термозащита              от 25.00
 • смяна на защита по ток             от 20.00
 • смяна на светодиодна индикация       5 лв.
 • смяна на нагревател на хоризонтален бойлер            58 лв.
 • смяна на нагревател на вертикален бойлер                 42 лв.
 • монтаж на нова мека връзка 15 лв.
 • монтаж на крепежи за бойлер             5 лв.
 • окачване на бойлер    15 лв.
 • монтаж и смяна на възвратен клапан               10 лв.
 • монтаж на вертикален електрически бойлер до 100 л.          50 лв.
 • монтаж на комбиниран бойлер за стена до 100 л.     50 лв.
 • монтаж на вертикален електрически бойлер над 100 л.        60 лв.
 • монтаж на комбиниран бойлер за стена над 100 л.   60 лв.
 • монтаж на бойлер на таван, без значение от обема му          60 лв.
 • монтаж на вертикален или хоризонтален бойлер със серпентина 60 лв.
 • монтаж на мека връзка за чиста вода                5 лв.
 • монтаж на коляно, муфа           5 лв.
 • монтаж на спирателен кран прав или ъглов на ½”     5 лв.
 • монтаж на спирателен кран прав или ъглов на ¾”     6 лв.
 • демонтаж на хоризонтален бойлер   15 лв.
 • демонтаж на вертикален бойлер        20 лв.
 • демонтаж на вертикален или хоризонтален бойлер със серпентина            20 лв..
 • МОНТАЖ УРЕДИ И ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ:
 • монтаж на стъклокерамични котлони              40 лв.
 • монтаж на хладилник                40 лв.
 • монтаж на фризер ракла          40 лв.
 • монтаж на абсорбатор               100 лв.
 • монтаж на еднофазен автоматичeн предпазител      от 5.00 лв.
 • монтаж на контакти и ел. ключове вкопани в бетон                от 20.00
 • монтаж на контакти и ел. ключове вкопани в тухла 0т 15.00
 • монтаж на плафон        от 5.00
 • монтаж на полилей     от 18.00
 • монтаж на луничка      от 5.00
 • монтаж на прожектор                от 15.00
 • монтаж на градинско осветително тяло          от 30.00
 • монтаж на луминесцентно осветително тяло 4х18    от 5.00 
 • проектиране и изграждане на ел. табла:       
 • с 4 предпазителя           по договаряне
 • с 5 предпазителя           по договаряне
 • с 6 предпазителя           по договаряне
 • с 7 предпазителя           по договаряне
 • с 8 предпазителя           по договаряне
 • с 9 предпазителя           по договаряне
 • с 10 предпазителя        по договаряне
 • с 11 предпазителя          по договаряне
 • с 12 предпазителя        по договаряне
 • СМЯНА:
 • смяна на стандартни крушки със светодиоди               по договаряне
 • ремонт на стълбищно осветление      след оглед
 • ремонт на ел. табло    след оглед и установяване на състоянието му
 • ремонт на ел. инсталацията   определя се след оглед на място
 • АВАРИИ
 • аварийни електроуслуги  за повикване           20 лв.  или договаряне
 • Авариен ремонт- /ел. инсталация, ел.табло, разкл. кутии, контакти, осветление  1 бр.      по догов.
 • Ремонт стълбищно осветление (прозвъняване на брой ключове)   1 бр.      от 2 до 4 лв.
 • Ремонт стълбищно осветление (смяна на стълбищен автомат)         1 бр.      от 10 лв.
 • Монтаж ключове          1 бр.      от 2 лв.
 • Монтаж контакти          1 бр.      от 3  лв.
 • Монтаж панелен контакт         1 бр.      от 6  лв.
 • Монтаж трифазен контакт       1 бр.      от 8  лв.
 • Монтаж на датчик за движение            1 бр.      от 7 лв.
 • Монтаж на светлинен датчик                1 бр.      от 7 лв.
 • Монтаж главен предпазител 1 бр.      от 7 лв.
 • Монтаж бойлерно табло          1 бр.      от 10 лв.
 • Moнтаж на електроуред          1 бр.      от 10  лв.
 • Монтаж ел. табло         1 бр.      от 15
 • Монтаж на осветителни тела/плафониера, луна, лумин. лампа       1 бр.      от 7 лв
 • Монтаж на луксозни и нестандартни осветителни тела         1 бр.      от 10 лв
 • Монтаж кабел ПВВМ до 3х1,5мм2 на тухла, итонг или бетон              1 м.        от 2 лв
 • Монтаж кабел ПВВМ до 3х2,5мм2 на тухла, итонг или бетон              1 м.        от 2лв
 • Монтаж кабел ПВВМ до 3х4мм2 на тухла, итонг или бетон  1 м.        от 3 лв.
 • Полагане на кабели с крепежни елементи    1 м.        от 4 лв.
 • Изтегляне кабел ПВА1 до 3×4мм2 в съществуваща тръба (прогонване)        1 м. от 1,5лв.
 • Прозвъняване ел. инсталация / контакт, ключ, лампа/           1 бр.      от 2 лв.
 • Свързване разклонителна кутия /голяма/      1 бр.      от 10 лв.
 • Свързване разклонителна кутия /малка/        1 бр.      от 5 лв.
 • Вкопаване на конзола в тухла или итонг         1 бр.      от 3 лв.
 • Вкопаване на конзола в бетон              1 бр.      от 5 до 10 лв.
 • Вкопаване на разклонителна кутия в тухла или итонг             1 бр.      от 5 лв.
 • Вкопаване на разклонителна кутия в бетон  1 бр.      от 10 лв.
 • Прокопаване улей за гофрирана тръба в мазилка      1 бр.      от 5 лв.
 • Прокопаване улей за ПВВМ в мазилка             1 бр.      от 2 лв.
 • Прокопаване улей за ПВВМ в бетон   1 бр.      от 5лв.

Галерия

Карта