Електромотори и бобини

Предимството света да знае за Вас! Старт ТУК!
Увеличава популярността на вашата фирма, най-добрият начин да представите бизнеса и продуктите си, свързване с партньорски мрежи.

Списък на фирмите

ЕТ Стамен Коев и синове

 

Шумен, ул. Генерал Скобелев 42 0898 513 865

 

Фирмата е създадена на 11.11.1993 г. в град Шумен, с предмет на дейност: Ремонт и пренавиване на ел. машини за ниско напрежение. В бъдеще планираме да разширим дейността си и за ел. машини за високо напрежение.

 

още инфо

ВК Конверт

 

Перник, ул. Стара планина 101 0895 51 46 49 / 0895 51 46 42

 

Истинските неща в науката и изкуството не се създават за пари. Те се носят в душата и не ти дават да се храниш, да спиш докато не ги реализираш.

 

още инфо

СД Гарант - Експрес 90

 

Радомир, кв. Върба

077 780 781 / 0887 544 200


Създадена е през 1990 г. с основна дейност - Ремонт и пренавиване на асинхронни и постояннотокови ел.двигатели. Фирмата е регистрирана по ДДС от 1994 г. В нея работят двадесет квалифицирани бобиньори и монтьори. Ядрото е от бивши бобиньори на Завода за тежко машиностроене - гр. Радомир.

 

още инфо

Техно – Ек – 93 ООД

 

София, жк.Слатина, ул.Кривина

0889 260 546 / 0896 702 550


Фирма Техно-Ек-93 ООД съществува от 1994 г. и специализирана в проктиране, изграждане, монтаж и поддръжка на системи за резервно електрозахранване – дизелгенератори, газгенератори и UPS системи.

още инфо

ЕТ РАБА - Розалин Йончев

 

Видин, ул. Стефан Караджа 1 094/ 601 035 ; 0888/ 24 66 95

Фирма ЕТ "Раба - Розалин Йончев" е създадена през 1991 год. Предмет на дейност на фирмата е продажба и сервиз на ръчни електроинструменти с марка: Спарки, Крес - Германия, Макита, Bosh и др.. Изграждане, ремонт и поддръжка на електроинсталации с битов и промишлен характер.

 

Още инфо

Елам - 94 ООД

 

гр. София, бул. Тотлебен 63 02/ 954 91 09; 02/ 951 51 78

“ЕЛАМ-94” ООД е специализирана фирма за проучване, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, подържане и ремонт на трафопостове и външни електрозахранвания – кабелни линии СН и НН. Произвежда, доставя и монтира КТП /комплектен трансформаторен пост/, разпределителни касетки и всички видове електрически табла със сертифицирани градивни елементи от местно производство или внос от световни водещи производители.

 

Още инфо

Енергоснабдяване ЕООД

 

Шумен, ул. Съединение 51 054/ 83 06 85; 0887/ 223 911

Дружеството е доставчик на специализирани услуги в областите на енергийното производство, разпределението на енергии, енергийната ефективност и свързаните с това изграждане, въвеждане в експлоатация, ремонт и поддръжка, и рехабилитация на енергийни инфраструктури в следните направления:

 

Още инфо

Елконтрол Корект ЕООД

 

Пазарджик, ул.Ал. Батенберг №5А 034/441 141; 0899/ 95 12 95

Фирма „Елконтрол Корект” ЕООД гр. Пазарджик, извършва услуги свързани с електрообзавеждане на сгради за бита и промишлеността.Проектиране и изграждане на вътрешни и външни електроинсталации на жилищни сгради и промишлени предприятия. Доставка и монтаж на БКТП и МКТП. Проектиране на силови електрически уредби, кабелни и въздушни линии до 35 kV

 

Още инфо

Арни Брадърс ООД

 

София, бул. Рожен 2В, ет. 3 02/ 858 18 18; 0888/ 93 22 06

"Арни Брадърс" ООД е фирма, чиято дейност е специализирана професионално в изграждането на вътрешни и външни електроинсталации, електро табла, структурни кабелни системи за компютърни мрежи и телефонни инсталации. В периода на съществуването си, фирмата изгражда партньорски взаимоотношения с редица водещи производители на електро компоненти и получава сертификати за качество на предлаганите услуги.

 

Още инфо

Електро-М ЕООД

 

Гоце Делчев,ул.Панаирски ливади 0888 853509, 0898 709581

Фирма Електро-М ЕООД е специализирана в извършване на строително-монтажни работи при изграждане на електроенергийни обекти и тяхното след продажбено поддържане. Проучване, проектиране, изграждане, ремонт, реконструкция и експлоатация на електроенергийни обекти. Предлага също услуги със собствена механизация. Разполага със сертификат ISO 9001:2000.

 

Още инфо

Йонелко ЕООД

 

София, ул. "Кирил и Методий" 138 0899/ 88 44 45; 0899/ 88 44 46

Търговия с електроапаратура CHINT; енергиини и мрежови анализатори и регулатори SATEC; кондензаторни батерии, капацитивни контактори, регулатори, дросели и филтри за хармоници на ЕLECTRONICON и BELUK; CHINT.Енергиен мениджмънд - изграждане на информационни мрежи за мониторинг, контрол и управление на енергопотреблението, локално и web базирани.

 

Още инфо

Жилев Електро ЕООД

 

София, ул."Димитър Манов" 33 02/ 852 57 33 0888/ 739 606

Фирма ЖИЛЕВ ЕЛЕКТРО ЕООД е основана на 18.06.2007 г. Седалището на фирмата се намира в град София, ул."Димитър Манов" 33. Предмет на дейността на фирма ЖИЛЕВ ЕЛЕКТРО ЕООД е: Проектиране, изработка и монтаж на електро, ВиК и др. инсталации; Строителна дейност:Ново строителство и ремонт, вътрешна архитектура и дизайн, инженерингова и проектантска дейност;

 

Още инфо

Енергоремонт Инженеринг ООД

 

0882/ 64 67 64; 0882/ 66 13 13

Фирма "Енергоремонт - Инженеринг" е основана през 2002 г. от инж. Иван Величков и инж. Владимир Бараров - специалисти с дългогодишен опит в ремонта на електрически машини; Фирмата извършва ремонт на високоволтови и нисковолтови електрически машини - двигатели и генератори и производство на резервни части за тях;

 

Още инфо

Ел Енерджи 03 ЕООД

 

София, ул.Монтевидео 88 0888/ 80 60 97; 0897/ 84 85 58

На Вашето внимание Ви представяме продуктите, на които сме директни вносители или производители: Кабелна арматура, Арматура за ВЕЛ 20, 110, 400 кV, Оборудване за работа по ВЕЛ 110-400 kV, Изолатори, Разеденители, Инструменти – механични и хидравлични за кербоване и рязане, Защитни средства, Битови

 

Още инфо

Електро-Илиев ЕООД

 

  • Адрес: гр. Пазарджик, ул. "Ген. Гурко" №12
  • Телефон: 0897/ 946 863; 0897/ 929 036

 

Фирма "Електро-Илиев" ЕООД е създадена през 2001г. Основният предмет на дейност е изграждане и ремонт на енергийни обекти. В следствие се развиват и допълнителните дейности на фирмата - проектиране, управление и кунсултинг на проекти по изграждане на трансформаторни постове, кабелни линии, въздушни отклонения, улично и парково осветление, осветителни, силови и слаботокови инсталации в жилищни и обществени сгради и производствени помещения.

 

Още инфо

Д&Д – инженеринг ЕООД

 

София, бул. Джеймс Баучър 120, 02/ 963 57 22; 0899/ 93 20 93

Фирма “Д&Д – инженеринг” ЕООД е основана през 1993 г. в гр. София. Развива следните видове дейности:Проектиране и изпълнение на външно ел.захранване на промишлени и граждански обекти, в т.ч. трафопостове, кабели НН, кабели ВН, улично и парково осветление, и всички свързани с тази дейност доставки на машини и съоръжения; Проектиране и изпълнение на вътрешни ел.инсталации на промишлени и граждански обекти;

 

Още инфо

Връзки

Категории

Битово осветление

Битово осветление - осветление за битови нужди

Електрически генератори

Електрически генератори - генератори за тоок

Електрически инсталации

Електрически инсталации, електро инсталации,

Електронни изделия

Електронни изделия - електроника, битова електроника

Електромотори и бобини

Електромотори и бобини, трансгорматори.

Електро услуги

Електро услуги, електроуслуги цени

Ел табла

Електро табла, електрически табла,

Кабели и проводници

Кабели - цени, магазини, проводници на ток.

Лед осветление

Лед осветление - лед светлини, лед осветление за автомобили

Магзини за ел уреди

Магзини за ел уреди, домакински уреди

Осветление за заведения

Осветление за заведения - осветителни системи за заведения и дискотеки

Осветление лампи

Осветление лампи - луминисцентни лампи, соларни лампи

Офис осветление

Офис осветление - осветителни системи за офиси и бизнес сгради

Улично осветление

Улично осветление - стълбове за осветление, енергоспестяващи крушки

Връзки