Еликс Консулт ЕООД

 • Еликс Консулт ЕООД

  Еликс Консулт ЕООД

  Нашият екип се състои от млади, амбициозни и коректни служители с доказан опит в областта на счетоводството, трз услугите, данъчните, осигурителните и пенсионните услуги и консултации.

 • Еликс Консулт ЕООД

  Еликс Консулт ЕООД

  Нашият екип се състои от млади, амбициозни и коректни служители с доказан опит в областта на счетоводството, трз услугите, данъчните, осигурителните и пенсионните услуги и консултации.

Еликс Консулт ЕООД

Еликс Консулт ЕООД

Счетоводна кантора Еликс Консулт ЕООД предлага на своите клиенти висококачествени счетоводни услуги, данъчни и осигурителни консултации. Нашият екип се състои от млади, амбициозни и коректни служители с доказан опит в областта на счетоводството, трз услугите, данъчните, осигурителните и пенсионните услуги и консултации. Ние залагаме на прецизност и индивидуален подход към всеки клиент. За нас е важно нашите клиенти да получават необходимата сигурност във всеки един момент от развитието на своя бизнес, да получават сигурност и конфиденциалност от наша страна, така както и актуална информация относно основните показатели за рентабилност и отчетност. Ние ще се погрижим за развитието на вашия бизнес с изключителна прецизност за достигането на крайната цел – положителен годишен финансов отчет. За достигането на положителен счетоводен резултат от дейността на вашия бизнес ние залагаме на високото качество и коректност на нашите служители изградено с дългогодишен стаж в областта на счетоводните услуги. Нашата цел е да изградим дългосрочно и ползотворно партньорствo с всеки клиент.

Ние предлагаме законосъобразно годишно отчитане пред държавните органи и достигане до най-добри резултати за бизнеса ви.

Професионалните ТРЗ услуги са много специфична дейност. Ние може да изтъкнем няколко предимства относно наемането на външни специалисти, а имено спестяване на средства на фирмата за заплати, осигуровки и за повишаване на квалификацията. Важен момент при външни ТРЗ услуги е високото ниво на конфиденциалност – служители и външни лица няма да имат достъп до данни за заплати, осигуровки и др.

Еликс Консулт ЕООД

Счетоводни и административни

 • Текуща обработка на първични счетоводни документи
 • Отчитане на ДМА и ДНА и тяхното амортизиране
 • Отчитане на складово стопанство
 • Изготвяне и предоставяне на справка-декларации по ЗДДС и Vies
 • Подготовка и подаване на информация свързана със системата на Интрастат
 • Изготвяне и предоставяне на документи свързани с банкови плащания
 • Регистрация на ЕТ/ЕООС/ООД
 • Регистрация по ЗДДС
 • Регистрация в инспекция по труда
 • Регистрация в НОИ
 • Деклариране на получени заеми пред БНБ
 • Справки за данъчни задължения
 • Изготвяне на договори и други документи
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации за физически и юридически лица
 • Изготвяне и представяне на справки и отчети – стандартни и специфични, съобразно индивидуалните изисквания на клиента

ТРЗ

 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета
 • Изготвяне и регистрация в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудови договори
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
 • Подаване болничен лист, изчисляване на отпуск
 • Изготвяне на ведомости, рекапитулация и фишове
 • Подготовка на документи при достигане пенсионна възраст и стаж
 • Изготвяне платежни документи за разплащания към бюджета
 • Попълване на трудови книжки
 • Предоставяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ

Годишно счетоводно приключване

 • Изготвяне на годишни финансови отчети, при необходимост и консулидиран
 • Годишни данъчни декларации съгласно ЗДДФЛ и ЗКПО
 • Годишни статистически форми на НСИ

Карта