Енергоснабдяване ЕООД   ( Visit Website )

Енергоснабдяване ЕООД

ружеството е доставчик на специализирани услуги в областите на енергийното производство, разпределението на енергии, енергийната ефективност и свързаните с това изграждане, въвеждане в експлоатация, ремонт и поддръжка,

Енергоснабдяване ЕООД

ружеството е доставчик на специализирани услуги в областите на енергийното производство, разпределението на енергии, енергийната ефективност и свързаните с това изграждане, въвеждане в експлоатация, ремонт и поддръжка,

Енергоснабдяване ЕООД

ружеството е доставчик на специализирани услуги в областите на енергийното производство, разпределението на енергии, енергийната ефективност и свързаните с това изграждане, въвеждане в експлоатация, ремонт и поддръжка,

Презентация

Енергоснабдяване ЕООД

Дружеството е доставчик на специализирани услуги в областите на енергийното производство, разпределението на енергии, енергийната ефективност и свързаните с това изграждане, въвеждане в експлоатация, ремонт и поддръжка, и рехабилитация на енергийни инфраструктури в следните направления:

 • Инсталиране на специализирано оборудване (машини и съоръжения) за енергийни комплекси;
 • Проучване и проектиране на топлоенергийни комплекси;
 • Финансиране и изграждане на технологични инсталации;
 • Експлоатация и сервиз на производствени системи;
 • Производство и продажба на топлоенергия от децентрализирани газови котелни инсталации;
 • Проектантски услуги;

 

При развитието на дейността на Дружеството в изброените основни направления бяха необходими значителни първоначални инвестиции, финансирани чрез собствени средства, банкови и търговски кредити, които се погасяват главно от постъпленията при продажбите на топлинна енергия.

 

Услуги

 • Изграждане на енергийни системи
  • Проектиране
  • Доставка на оборудване
  • Монтаж
  • Въвеждане в експлоатация
 • Услуги в енергийното производство
  • Експлоатация на котелни инсталации за производство на топлинна енергия и пласмент на енергия, а именно:
   • инвестиране в проектиране,
   • инсталиране,
   • експлоатиране и поддръжка на системите за производство на топлинна енергия при различни горивни бази и продажба на топлинната енергия на клиентите на договорена цена;
  • Ремонт и поддръжка на енергийно оборудване
 • Услуги в областта на енергийната ефективност
  • Енергийни одити
  • Инженеринг
  • Оптимизиране на горивни системи и процеси
 • Услуги в разпределението на енергии
  • Централизирано топлоснабдяване
  • Топлинно счетоводство

 

Карта

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Енергоснабдяване ЕООД
Енергоснабдяване ЕООД
054/ 83 06 85; 0887/ 223 911
N/A
Шумен, ул. Съединение 51

Енергоснабдяване ЕООД