Енергомонтажи ЕООД

  • Енергомонтажи ЕООД

    Енергомонтажи ЕООД

    Енергомонтажи ЕООД І отоплителни и газови инсталации. Гаранционен и извънгаранционен сервиз.

Енергомонтажи ЕООД

Енергомонтажи ЕООД

Енергомонтажи ЕООД е инженерингова фирма специализирана в следните дейности: 
  • Проектиране на отоплителни и газови инсталации;
  • Доставка на оборудване от водещи Италянски фирми - производители;
  • Изграждане и въвеждане в експлоатация на отоплителни, вентилационни, климатични и газови инсталации;
  • Гаранционен и извънгаранционен сервиз.

Тази фирма е регистрирана на следните места: