Енергоремонт Инженеринг ООД   ( Visit Website )

Фирма "Енергоремонт - Инженеринг" е основана през 2002 г. от инж. Иван Величков и инж. Владимир Бараров - специалисти с дългогодишен опит в ремонта на електрически машини;

Фирмата извършва ремонт на високоволтови и нисковолтови електрически машини - двигатели и генератори и производство на резервни части за тях;

Фирмата е специализирана и в извършване на аварийни ремонти на място, във възможно най-кратки срокове;

Ремонтите се извършват в базата на фирмата, намираща се в гр. Роман.

Ремонт

 • Ремонт на високоволтови и нисковолтови двигатели;
 • Ремонт на хидро и турбогенератори;
 • Монтаж и ремонт на ветрогенератори;
 • Пълна и/или частична подмяна на статорни и роторни намотки;
 • Възстановяване на изолацията на дефектирали намотки;
 • Отстраняване на дефекти и местни прегрявания в статорни и роторни пакети и прешихтоване;
 • Подмяна на изолацията на токоподводи на хидро и турбогенератори;
 • Настройка на комутацията на постояннотокови и колекторни машини.

 

Производство

 • Секции за високоволтови машини с термореактивна изолация;
 • Секции за постояннотокови машини;
 • Производство на контактни глави за навити ротори;
 • Изолационни тръби за токоподводи;
 • Изолационна арматура за хидро и турбогенератори;
 • Канални клинове и укрепващи елементи;
 • Изработване и монтаж на системи за регулиране на температурата на хидрогенератори;

 

Изпитвания

 • Измерване на диелектрическата якост на изолацията на намотките;
 • Измерване не пълно и активно съпротивление на намотките;
 • Измерване фактора на диелектрическите загуби tg d на изолацията;
 • Измерване на активните загуби в магнитопроводите.

 

Инженеринг

 • Преустройство на електрически машини за друго номинално напрежение и честота на въртене;
 • Електрически и топлинни изчисления при преминаване към друг тип изолация;
 • Проектиране и производство на асинхронни генератори;
 • Проектиране и монтаж на системи за регулиране на температурата на хидрогенератори;
 • Измерване на електрическата якост на изолацията на намотките;
 • Измерване на изолационното съпротивление;
 • Измерване на активното съпротивление на намотките;
 • Измерване на tg d;
 • Определяне на електрическите загуби в магнитопроводи;
 • Изпитване напрегнатостта на канални клинове.

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:

Енергоремонт Инженеринг ООД
0912/ 3 21 35
Електричество 
гр. Роман, ул. "Д. Благоев" № 4

Оборудване

 • Производствено хале с подемен кран 15 t;
 • Машина за макетиране на високоволтови секции;
 • Преса за изпичане на високоволтови секции с термореактивна изолация;
 • Електропещ;
 • Високоволтова изпитвателна апаратура;
 • Металообработващи машини;
 • Стенд за опресоване на полюсни бобини.