Едно към Едно ЕООД

 • Едно към Едно ЕООД

  Едно към Едно ЕООД

  Офисът на фирмата е в гр. Варна, на 150 м от централния вход на Морската градина, най-привлекателното и всепризнато културно средище в областния център. Фирмата работи от Март 2008, с регистрация по Търговски закон в сферата на Преподаване, Реклама, Информационно обслужване, Софтуер и други дейности.

 • Едно към Едно ЕООД

  Едно към Едно ЕООД

  Офисът на фирмата е в гр. Варна, на 150 м от централния вход на Морската градина, най-привлекателното и всепризнато културно средище в областния център. Фирмата работи от Март 2008, с регистрация по Търговски закон в сферата на Преподаване, Реклама, Информационно обслужване, Софтуер и други дейности.

 • Едно към Едно ЕООД

  Едно към Едно ЕООД

  Офисът на фирмата е в гр. Варна, на 150 м от централния вход на Морската градина, най-привлекателното и всепризнато културно средище в областния център. Фирмата работи от Март 2008, с регистрация по Търговски закон в сферата на Преподаване, Реклама, Информационно обслужване, Софтуер и други дейности.

Едно към Едно ЕООД

Едно към Едно ЕООД

1:1 ЕООД, запазена марка за Образование и Развойна дейност. Мисията ни през тази година е: Световния Стандарт в България.

Офисът на фирмата е в гр. Варна, на 150 м от централния вход на Морската градина, най-привлекателното и всепризнато културно средище в областния център. Фирмата работи от Март 2008, с регистрация по Търговски закон в сферата на Преподаване, Реклама, Информационно обслужване, Софтуер и други дейности.

С това начало създадохме автентично лого на фирмата и го регистрирахме като запазена марка в Национален регистър на запазените марки за действие в България. При регистрацията се наложи да се концентрираме и да изберем само два класа дейност за тази марка. И така се оформи регистрирана марка по класовете Образование и Развойна дейност.

Още по време на регистрацията защитихме сертификат на Германише Лойд за Система по управление на качеството ISO 9001-2008. Така поставихме фирмена политика на почтен партньор и търговски субект на пазара. Поставихме си цели по издаване само на продукт с гарантирано качество и бизнес отношения, базирани върху морални ценности.

Това напълно затвърди мотото на фирмата, което замислихме още при създаването ѝ: ИМЕТО ГОВОРИ.

Нови образователни програми. Иновативни технологични концепции. Проектиране на рекламни кампании и тяхната реализация.

В рамките на Развойната ни дейност, ние проучваме и произвеждаме интелектуален продукт, който е в състояние да подобри качеството на Образованието, но и качеството на нашия бит и трудова дейност.

Чрез нашите разработки ни внасяме дан в развитието на българската икономика, като изясняваме специфични детайли от различни сфери на дейност, до който прониква нашата компетентност.

 • Това е постоянно търсене в сферата на професионалното образование. Анализ и систематизиране на актуални и задължително практични образователни продукти ПОП и КК.
 • Непрекъснат интерес в сферите на стратегическо проектиране, предимно в инженерния дизайн. Откъдето задълбочено се изваждат реализуеми технологични проекти за бита и търговията и промишлеността.
 • Задълбочено проучване за конкретните нужди и очаквания на малките фирми за реализация в свободната конкуренция. Систематизиране на статистически и методологически данни и оформяне не ефективни рекламни акции и поддръжка.
Едно към Едно ЕООД

Компютърни курсове по софтуер

Едно към Едно ЕООД ®, през 2015 с фирмена политика СВЕТОВНИЯ СТАНДАРТ В БЪЛГАРИЯ

Работим по метода Create Skill System, който се изразява във внедряване на умения у курсиста. Няма да Ви научим само на знанията за софтуера, а на УМЕНИЯ да ползвате софтуера като инструмент и Вие сам ще придобиете знанието.

Този метод е приложим без компромис в професионалната практика. Нашите курсисти, работещи в различни икономически сектори са самостоятелно преценяващи, самообучаващи се и авто-коригиращи.

Инвестицията им, направена при нас се изплаща пълноценно. Работят в чужбина и получават заплащане по световен стандарт с усвоените при нас умения.

Обърнахме внимание на най-ефективната страна от нашата дейност, а именно, работата по СВЕТОВЕН СТАНДАРТ.

Овладяване на конкурентни умения по професиите Графичен, Интериорен, Инженерен и Пространствен дизайн. Тук ще Ви подготвим за офис-организатор с мениджърски качества. Мултимедия, Компютърна графика и целият Майкрософт Офис.

 • Професионалните Компютърни Курсове на 1:1 ЕООД дават умения и познания по всички професионални видове софтуер, които се използват в различни професионални направления на различни длъжности.
 • Курсовете обхващат софтуери, като модули от цели учебни програми. Представляват удобна форма на тренинг и усвояване на знания от началото до пълна самостоятелност.
 • КК запознават курсистите с всички инструменти на съответния софтуер както и най-модерни методи за използването им.

Получавате уменията тук, в 1:1 ЕООД. Световният Стандарт в България.

КК с универсално приложение във всички компютърни професии:

 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • CorelRAW
 • Microsoft Office WORD
 • Microsoft Office Excel

КК с приложение в специфични компютърни професии:

 • Microsoft Office Outlook
 • Microsoft Office Access
 • Microsoft Office PowerPoint
 • Autodesk AutoCAD
 • MAXON CINEMA4D
 • Adobe InDesign
 • Adobe Audition
Едно към Едно ЕООД

Учебни програми по компютърни професии

Експертно преподаване на професионални компютърни образователни програми по най-търсените компютърни професии: Графичен дизайн и Интериорен дизайн.

Графичният дизайнер е професията на рекламиста фрилансър или дизайнер на компютърна графика в рекламна фирма. Всички видове печатна и електронна реклама преминават през погледа на Графичния дизайнер, който е отговорен за успеха на рекламните кампании на фирмата, носеща негово лого. Това е най-старата професия в компютърните дейности, но най-стабилната, защото рекламирането на фирми и техните продукти никога не свършва.

Графичният дизайн има специфика, която в 1:1 познаваме до съвършенство.

Интериорен дизайнер е нова професия на пазара на компютърни професии. Тя се разви с усъвършенстване на софтуерните продукти през последните години. Интериорният дизайнер работи със скъпо оборудване, неговият продукт изисква повече средства за изпълнение и неговият успех или провал струва повече, отколкото на графичния или УЕБ дизайнер. Отговорностите на интериорния дизайнер са високи и рискови.

Интериорният дизайн е работа за отговорни и творчески изявени специалисти. В 1:1 знаем, как да Ви подготвим за това.

1:1 ЕООД систематизира знания по компютърни дейности и създава съвременни специализирани програми за обучение на курсистите, с които те да придобият върхови умения за работа в професията.

Учебните Професионални Компютърни Програми на 1:1 ЕООД представляват разработки на набор от задължителни компютърни умения в различни профисии, при които работата с РС е основната или цялата дейност.

Чрез консултации с водещи специалисти в различните сфери на компютърните професии, съставяме учебни програми за обучения без компромиси. От 1:1 излизат готови обучени специалисти, които веднага застават на работното място и усвояват спецификата на организацията в конкретната среда.

Това е нашата основна цел!

Професии, свързани с компютърна дейност, подбрани за Професионално Компютърно Образование от 1:1, с кодовете им по НКПД-РБ:

 • 2161 Архитекти
 • 2162 Ландшафтни архитекти
 • 2163 Дизайнери на облекло и промишлени продукти
 • 2164 Урбанисти
 • 2165 Картографи и земемери
 • 2166 Графични и мултимедийни дизайнери
 • 2166 Графични и мултимедийни дизайнери
 • 411 Общи административни служители
 • 412 Секретари с общи функции
 • 413 Оператори на организационна техника
 • 21 Специалисти по природни и технически науки
 • 22 Медицински специалисти
 • 23 Преподаватели
 • 24 Стопански и административни специалисти
 • 25 Специалисти по информационни и комуникационни технологии
 • 26 Юристи и специалисти по обществени науки и култура
 • 133 Ръководители в областта на информационните и комуникационните технологии
 • 134 Ръководители в областта на професионалните услуги
 • 1111 Законодатели
 • 1112 Висши представители на държавни органи
 • 1113 Традиционни старейшини и селски водачи/управници *
 • 1114 Висши представители на организации с нестопанска цел
 • 1120 Управляващи и изпълнителни директори

Карта