Енергоремонт – Бобов дол АД

  • Енергоремонт – Бобов дол АД

    Енергоремонт – Бобов дол АД

    е компания, специализирана в ремонти на парни и водни турбини, водогрейни котли, трансформатори и генератори, електродвигатели и производство на метални конструкции

 

Енергоремонт – Бобов дол АД

Енергоремонт – Бобов дол АД (EР Бобов дол) е компания, специализирана в ремонти на парни и водни турбини, водогрейни котли, трансформатори и генератори, електродвигатели и производство на метални конструкции, ремонт и изработване на резервни части за енергийно и минно оборудване. Тя има повече от 40 годишен опит в осъществяване на основни и аварийни ремонти на съоръжения и мощности в енергетиката на България.

ЕР Бобов дол е част от структурата на Енергоремонт холдинг АД. В резултат на извършената специализация между дъщерните му дружества, то се специализира в производство на метални конструкции, нестандартно оборудване, монтажни и ремонтни дейности в енергетиката, енергийната и транспортна инфраструктура.

Дружеството притежава най-големия завод на Балканите за производство на метални конструкции, чието обновяване с най-съвременни машини е финансирано от ОП Конкурентноспобност. Той е с максимален капацитет от 300-350 тона месечно. Компанията разполага със модерна техника в производствените си бази.

Енергоремонт – Бобов дол АД извършва и топлоизолация на тръбопроводи за пара и гореща вода, ремонт на въздухопроводи, електроизмервания, безразрушителен контрол на метала и др.

Заводът и високвалифицираните инженери, техници, монтажници и заварчици заедно със сертификатите за управление на качеството ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, сертификат за изискванията за качеството при заваряване чрез стопяване на металните материали, съгласно БДС EN ISO 3834-2, които тя има, гарантират най-високото качество и надеждност на изпълнение. През последните години Енергоремонт – Бобов дол успешно участва в нови големи и сложни проекти. Високото качество, опитните и висококвалифицирани специалисти, с които разполага и отличните референции, превръщат компанията в стабилен и предпочитан партньор.

За гарантиране на най-високото качество на предоставените услуги допринася ежегодното обучение на кадрите, в което ЕР Бобов дол инвестира всяка година.

 Тази фирма е регистрирана на следните места: