ЕТ Стоян Делийски

  • ЕТ Стоян Делийски

    ЕТ Стоян Делийски

    Фирма Стоян Делийски ЕТ е с основна дейност добив, преработка и търговия с дървен материал, производство на дограма. Фирмата разполага с цех за преработка, складова база, собствен транспорт и екип от квалифицирани служители...

 

Дървен материал Трявна

Фирма Стоян Делийски ЕТ е с основна дейност добив, преработка и търговия с дървен материал, производство на дограма. Фирмата разполага с цех за преработка, складова база, собствен транспорт и екип от квалифицирани служители.

За нуждите на своето производтсво, фирма разполага Стоян Делийски ЕТ с нови машини за дърводобив и съвременна техника за обработка.

Освен това Стоян Делийски ЕТ има специализирана техника за транспорт с различен тонаж, с помоща на която превозва дъвесината от стопанисваните сечища до базата. Фирмата предлага и транспорт на своите клиенти до посочен от тях адрес.

През годините, в които фирма Стоян Делийски ЕТ е на пазара, се е наложила кто изключително коректен търговец, предлагащ висококачествен сух дървен материал. Фирмата изпълнява и заявки на клиенти за големи количества.