ЕВРОНЕС ЕООД   ( Visit Website )


„ЕВРОНЕС” ЕООД гр.Левски е специализирано предприятие за месодобив от свине и агнета,разфасоване на червени меса – свинско, телешко, агнешко и ярешко.
Дългогодишен член на Асоциацията на месопреработвателите в България и дългогодишен коректен партньор на търговски вериги „СВА”,”ФАНТАСТИКА”,”БОНИОБОРОТ’и др.
10 годишният  опит в областта на месодобива , съвременната производствена база и високо квалифициран персонал гарантират отличното качество на продукцията. Създаваме и утвърждаваме традиции за постоянно високо качество на продукцията чрез внедряване на съвременни производствени технологии и стриктен контрол на всяко ниво на производствения процес чрез:


 1. Система за контрол на Добрите Производствени и Хигиенни Практики – ДПХП;
 2. Система за анализ и контрол на критичните точки – НАССР;
 3. Система за термоконтрол;
 4. Система за контрол на достъпа;
 5. Система за видеонаблюдение.

Цялостната полика на ръководството на фирмата е основана на изключителна отговорност към здравето и благоденствието на крайният потребител – гражданите на България.
НИЕ ЗНАЕМ КАКВО ОЗНАЧАВА КАЧЕСТВО И ХИГИЕНА!

 

Продукти

 • Трупно месо и хранителни субпродукти:

  • свинско трупно драно месо;
  • свинско трупно белено месо;
  • свинско трупно парено месо;
  • свински хранителни субпродукти;
  • агнешко, ярешко трупно месо:
  • агнешки, ярешки хранителни субпродукти:

 • Разфасовки:

  • свинска разфасовка – бут с кост;
  • свинска разфасовка – бут без кост;
  • свинска разфасовка – врат с кост;
  • свинска разфасовка – врат без кост;
  • свинска разфасовка – плешка с кост;
  • свинска разфасовка – плешка без кост;
  • свинска разфасовка – джолан с кост;
  • свинска разфасовка – джолан без кост;
  • свинска разфасовка – котлет;
  • свинска разфасовка – контрафиле;
  • свинска разфасовка – бонфиле;
  • свинска разфасовка – гърди;
  • свинска разфасовка – рагу;

Производственият капацитет на предприятието е: - обработка – клане на 240 броя прасета на смяна;
- 400 броя агнета на смяна;
- 3000кг на смяна разфасовано свинско месо.

 

Партньорство и партньорски мрежи

Отношенията с тези стратегически партньори са базират на коректни и доказали се във времето успешни търговски взаимоотношения, на лоялност при плащанията и доставките, на точност и навременност при изпълнение и реализиране на поръчките.

Едно от основните неща, които позволяват на ЕВРОНЕС-ЕООД да се представя добре на пазара е, че успява да удовлетвори претенциите на потреблението и да не прави компромис с качеството. Процесите на обработка на месото са винаги под 100% контрол и лабораторни анализи. Поради спецификата на производственият процес, т.е. – комбинация от месодобив и разфасоване, продукцията излиза на пазара за технологично време от 24 часа, което гарантира максимален срок на годност при клиента. Целият производствен процес е обхванат от софтуер, чрез който се ускоряват административните процеси, за да се изпъляват поръчките на клиентите бързо и в срок. А също така чрез него се гарантира пълен контрол по обратната връзка и пълна проследяемост на продукцията.Дори фирмата с одобрението си за износ на пазарите на ЕС, получено още през 2007г. се стреми да обхване т.нар. „претенциозен сегмент” от клиенти, които взимат решения за покупка само ако е известен произходът и начинът на добиване на месото и разфасовките.
Обслужване
Естеството на бизнеса на ЕВРОНЕС-ЕООД е, че тук „обслужването на клиенти” след извършената продажба е много специфично, тъй като става въпрос за хранителен продукт.
Хранителните продукти за разлика от продуктите при други бизнеси са продукти, които се консумират от крайни клиенти, контакт с които ЕВРОНЕС-ЕООД почти няма. Фирмата има директен контакт със закупчици и представители на големи вериги от магазини и договорни отношения респективно с представляваните фирми. Това, което ЕВРОНЕС-ЕООД прави е да гарантира произхода и начина на обработка на трупното месо и разфасовките, както и да повишава постоянно качеството чрез непрекъснат контрол при производствения процес.
Фирменото лого и информация за контакти стоят на всяка единица продукция, която се пласира на пазара, което е гарант, че в случай на неудовлетворение при покупка на нашата продуктова единица, крайният потребител може да ни се обади на нас, да ни намери в интернет или да подаде сигнал до съответните служби. Ние сме почтена фирма, която работи по всички нормативни санитарно-хигиенни условия и изисквания за производство на хранителни продукти; стояли сме добре на пазара през изминалите години и възнамеряваме да развиваме още по-успешно нашия бизнес. Следователно, ние самите имаме интерес за нас да знаят повече хора и на етикетите на нашата продукция да изписана коректно автентичната информация за контакт, а не в съответствие с негативната практика на нелоялната конкуренция.
Освен това нашите продукти отговарят и на БДС, и на европейските изисквания за производство на храни, което ни кара да вярваме, че качеството на нашите продукти е нашето истинско рекламно послание.


 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:

Евронес ЕООД
Евронес ЕООД
0896/82 82 84 - Стоян Стоянов
Хранителни стоки
Левски, ул. Васил Левски 52

Партньори

 • „Свинекомплекс Николово” – гр.Николово;
 • „Алекс Трейд” – гр.Николово;
 • „Братя Томови” – гр.Попово;
 • Хибриден център по свиневъдство – гр.Шумен’
 • Земеделски институт – гр.Шумен;
 • „Айви”ООД-гр.Габрово;
 • „Зорница Комерс”- Кесарово;
 • „Иглика 83”- Аксаково;
 • Търговска верига „ЦБА” с клоновете и в Русе
 • Велико Търново, София, Плевен, Търговище
 • „Алдагот”-гр.София;
 • „Люлин Комерс”-гр.София;
 • „Мити”-гр.Лом;
 • „Надежда-М”-гр.Бяла;
 • „Родопа”-гр.Левски;
 • „Месокомбинат Садово”-гр.Садово;
 • и други