Флори Н2 ЕООД

  • Флори Н2 ЕООД

    Флори Н2 ЕООД

    Дружеството бе създадено през 1994 година с цел да внесем красота и хармония във вашия дом, офис или работна сграда и извън тях. Вече 11 години ние проектираме, изпълняваме и поддържаме тази част от природата, с която желаете да съжителствате в помещениата си и в околното пространство.

Флори Н2 ЕООД

Флори Н2 ЕООД

Дружеството бе създадено през 1994 година с цел да внесем красота и хармония във вашия дом, офис или работна сграда и извън тях. Вече 11 години ние проектираме, изпълняваме и поддържаме тази част от природата, с която желаете да съжителствате в помещениата си и в околното пространство.

Във фирмата ни работят ландшафтни архитекти с вкус и усет към изящното оформяне на пространствата и сътрудници с нужната квалификация. До сега сме проектирали и изпълнили над 350 проекта за частни пространства, заведения, административни сгради и др.

Предимството ни е, че разполагаме със собствен разсадник до град Павликени, където отглеждаме и предлагаме разнообразни растителни видове, едроразмерни декоративни дървета и храсти. Вие винаги можете да видите голяма част от растенията, наши и вносни, в експозиционната площ на Флори-Н2, намираща се в гр. Велико Търново, Южна индустриална зона (до Мелница Търново), където е разположен градинският ни център.

Ние даваме гаранция за прихващане на засадената растителност и за изпълнението на вашите изисквания. Предлагаме и изграждане на поливни системи.