ФСК АКТИВ ООД ( Visit Website )

Фирми за счетоводство София ФСК АКТИВ ООД ФСК АКТИВ ООД
ФСК АКТИВ ООД

Счетоводна къща ФСК АКТИВ ООД е регистрирано от Софийски градски съд през 1996 год. с основен предмет на дейност финансово-счетоводни услуги, поддържане на програмни продукти за счетоводство и складови стопанства, дистрибуция на продуктовата гама на Apple...

Ние извършваме счетоводно и обслужваме фирми, работещи в различни сфери на стопанската дейност - търговия, производство, услуги, транспорт и фирми с нестопанска дейност - фондации и спортни клубове. ФСК АКТИВ ООД разполага със съвременна техника и софтуер, което повишава качеството и ефективността на извършваните услуги.

Водещ принцип във фирмената ни политика е да предлагаме непрекъснато подобряване на качеството на счетоводните услуги и адекватността им спрямо моментната икономическа обстановка и данъчното законодателство.
Екипът ни се състои от отговорни хора, работещи с хъс и желание.


Презентация

ФСК АКТИВ ООД ФСК АКТИВ ООД ФСК АКТИВ ООД ФСК АКТИВ ООД ФСК АКТИВ ООД

ФСК АКТИВ ООД

ФСК АКТИВ ООД

Компанията е изцяло ориентирана към клиента и неговото удобство. Нашият екип ще ви осигури перфектно и прецизно обслужване в унисон с българското законодателство и ще ви улесни в ръководенето на вашия бизнес.


Счетоводството е носещата конструкция на всеки бизнес. Ние с удоволствие и професионализъм ще я изградим за вас, за да стъпите на нея и смело да вървите към успеха.


Оптимизирайте вашият финансов резултат като намалите своите разходи, а именно разходите за поддържане на отдел Счетоводство и отдел ТРЗ, за наемане на допълнителен специализиран персонал и за закупуването на скъпо струващ счетоводен софтуер.


Обслужването на своите клиенти ние осъществяваме от собствен офиси със собствена материално-техническа база.


Прецизността и качеството на обслужването са гарантирани от дългогодишния ни опит в областта на оперативното счетоводство, ТРЗ и управленското счетоводство.

 

ФСК АКТИВ ООД

Счетоводни услуги

 • Организация на цялостното счетоводство на фирмата
 • Текущо счетоводно отчитане съгласно НСС, МСС
 • Водене на складово стопанство по вид, количество и стойност
 • Изготвяне на периодични счетоводни справки
 • Междинно тримесечно, шестмесечно, деветмесечно и годишно приключване, изготвяне на Баланс, ОПР, ОСК, ОПП
 • ДДС декларации
 • Изготвяне на амортизационен план и амортизационна политика
 • Интрастат декларации
 • Изготвяне на всички видове декларации към НАП, НОИ, НСИ
  /декларации по ЗДДС и ИНТРАСТАТ, Декларации № 1, 6 регистрация на трудови договори, декларация чл.92 ЗКПО, отчети на Статистиката/ и подаването им по ИНТЕРНЕТ.
 • Годишно счетоводно приключване, съставяне на статистически формуляри и годишни декларации: Данъчна декларация чл. 50 ЗДДФЛ, Данъчна декларация чл.92 ЗКПО, Данъчна декларация чл. 61 от ЗДМТ/ПАТЕНТ

 • Данъчна защита при проверки и ревизии.

 

Фирми за счетоводство София

 

ФСК АКТИВ ООД

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


ФСК АКТИВ ООД - София

ФСК АКТИВ ООД - София

02 971 38 96 / 0898 62 72 39

София, бул. Шипченски проход

                         бл. 240, вх. Б, ап. 23

Пересонал:

Екипът ни се състои от отговорни хора, работещи с хъс и желание.

 

В ФСК АКТИВ ООД, работят на трудов договор  квалифицирани служители с висше икономическо образование със специалност Счетоводство и контрол. При необходимост фирмата привлича и други счетоводители, одитори, юристи, в зависимост от нуждите и желанията на нашите клиенти.

 

Пересонал