Фючър Гардън ООД

 • Фючър Гардън ООД

  Фючър Гардън ООД

  предлага професионални консултантски услуги, концептуални решения с нови виждания, насочени към вашата градина, проектиране, изграждане, поддържане на градини, паркове.

Фючър Гардън ООД

Ние наблягаме на иновативност, креативност, доверие и прозрачност при организиране на Работния процес. Стимулът ни за работа е коректното отношение, което прави процеса по проектиране, изграждане и поддържане по-лек и създава удоволствие при изпълнението му. Затова ние държим на добрите взаимотношения с Клиентите.

История:

Фирма Фючър Гардън ООД  съществува от 1 година на пазара и е разработена от задружен екип от квалифицирани  ландшафтни архитекти с проектантска правоспособност /членове на Камарата на Архитектите в България и членове в Съюзът на Ландшафтните Архитекти за България/.  Управителите на фирмата са защитили дипломни работи на теми "Реконструкция на градски парк в гр.Гоце Делчев"-2009г. и "Паркоустройствен проект на територията около Терминал 2 Летище София"-2009г.

Екипът:

Ландшафтен архитект Добрина Андреева и ландшафтен архитект Искра Арнаудова са завършили Софийска Гимназия по Строителство, Архитектура и Геодезия, гр. София с профил Паркостроител 2-ра степен и Лесотехнически университет, гр. София, със специалност Ландшафтна архитектура, магистърска степен.  Освен като управители на фирмата, те работят и като младши преподаватели в Софийската гимназия по Строителство, Архитектура и Геодезия в гр.София.

  Те са специалисти по проектиране, изграждане, поддържане на градини и зелени площи. Консултират  клиентите за теми в областта на озеленяването, провеждат борба с болести и вредители по растенията при наличие на такива на съответния терен, занимават се с вертикални планировки, поливни системи, покривно, вертикално и интериорно озеленяване.

Фючър Гардън ООД  изготвя цялостна документация по част: „паркоустройство и благоустройство” за съгласуване в съответния административен орган в общината.

Философията:

Ландшафтната архитектура съчетава в себе си 2 направления: изкуство и конструктивна част или реализиране на нашата идея на терена.  Ние проектираме елементите на средата, така че да образуват естетично, екологично и удобно за живот място. Нашата оценка на успеха са същите тези места, които НИЕ организираме за хората, такива каквито ТЕ искат да бъдат.

Услуги

Фючър Гардън ООД предлага професионални консултантски услуги, концептуални решения с нови виждания, насочени към вашата градина, проектиране, изграждане, поддържане на градини, паркове, представителни пространства пред офис сгради, хотели и ресторанти, детски площадки, кътове за отдих, водни и скални ефекти, алпинеуми, реконструкция на съществуващи зелени площи, изграждане на декоративни настилки, интериорно озеленяване, абонаментни планове за поддържане на зелени площи, както и единични посещения, зазимяване на градини, снегопочистване. Фирмата се занимава и с почистване на терени.
Фирмата предлага и професионално проектиране и изграждане на автоматизирани поливни системи; вертикално планиране; както и консултации, диагностика и борба с вредителите по декоративната растителност.

Покривно озеленяване София

Представлява най-общо казано три типа:

 •  Екстензивно озеленяване на плоски и наклонени покриви ("суха тераса")
 •  Обикновено интензивно озеленяване за плоски и наклонени покриви (“покривна ливада")
 • -Представително интензивно покривно озеленяване

Най-често растенията върху покрива са подложени на продължително слънчево греене.  Следователно са необходими растения, които са устойчиви на директна и разсеяна светлина.

В сравнение със земните площи върху земната повърхност, върху покривите растенията са ослънчени през целия ден.  Използваните растения трябва да се справят с усилената транспирация в резултат на силното слънчево греене.

През    студения    период    незащитеното    месторастене    изисква    по-голяма студоустойчивост. От друга страна трябва да са жароустойчиви - да понасят застоелия горещ въздух.

За покривно озеленяване трябва да се вземе предвид устойчивостта на растенията срещу вятър. При вертикалните и хоризонталните въздушни течения могат да се получат следните повреди изсъхване, счупване, изкореняване, ерозия.

Проектиране

Фючър Гардън се занимава с проектиране на:

 • частни градини
 • паркове
 • представителни пространства около офис сгради, ресторанти, хотели, заведения
 • покривни градини
 • вертикално озеленяване
 • скални кътове и алпинеуми
 • декоративни настилки и елементи
 • водни ефекти

Проектирането включва планово изграждане на дадена площ (градини,паркове,интериор и др.).

Представлява оптимално решение за използваемостта на пространството. Това е архитектурно-планировъчното решение на площта, съставено от различни линии и форми, които образуват алеи, площадки, тревни килими, цветни партери. Планировъчното решение е взаимно свързано с обемно-пространствената композиция, чрез която се създават всички обеми и пространства на територията.

Изграждане

Фирмата предлага:

 • изграждане на градини по изготвен проект
 • реконструкция на съществуващи градини
 • възстановяване на нарушени терени – тревни и зацветени площи
 • детски площадки
 • изграждане на декоративни настилки, водни ефекти, паркови елементи
 • интериорно озеленяване

Изграждането включва:

1.      подготвителни/предварителни работи

2.      пренасяне на обекта върху терена (трасиране на обекта)

3.      изграждане на алейната мрежа и съоръжения

4.      засаждане на дървета и храсти

5.      подготовка на терените за затревяване.

Подготовката на терена включва почистване, третиране с хербициди, изкореняване на първична растителност, прекопаване, изхвърляне на отпадъците, доставка и разстилане на почва.

Затревяването се извършва с тревна смеска или тревен чим – за бърз ефект.

Създаване на тревни площи

Подготовка на почвата

Подходящи са плодородни, леко до средно песъкливо-глинести почви със слабокисела реакция на рН.

Обработка на почвата

С тази дейност се подобрява механичният състав на коренообитаемия почвен слой. Извършва се след моделирането на терена и подобряване­то на свойствата на хранителния режим на  почвения слой. Обработката на почвата се провежда на два етапа преди затревяване: дълбоко обработване и допълнително, прецизно обработване. Целта е да се получи ситнозърнеста структура, която дава възможност семената да са в непосредствен допир с почвата и да не изсъхват при покълване.

Техника на засяване

При ръчно засяване семената се зариват с гребло и се притъпкват с дъска или валяци. Механизираното засяване гарантира най-равномерен посев и способства за укрепване на кореновата система на дълбочина. По време на покълването се полива често, ако е необходимо.

Дълбочина на засяване Дълбочината на зясаване зависи от вида на почвата, от големината на семената, от енергията им на кълнене и др.

Сезони за посев

- Ранно пролетно засяване – март-май, има най-много предимства, влажността на почвата е благоприятна, предпочита се при бавнорастящи видове.

- Късно пролетно засяване – май-юни, предимно за сенчести местораснения, при бързорастящи видове.

- Късен летен посев – август-септември, за бавнорастящи и сухоустойчиви видове.

- Есенно засяване – септември-октомври, при грижливо подготвено почвено легло и температура на въздуха не по-ниска от 5-7С, за бързорастящи и студоустойчиви видове.

- Късен есенен посев – ноември-декември, допуска се само в изключителни случаи.