Фирма ГЛОБАЛ-ТЕСТ ООД е създадена през 1994г.като смесено българо-немско дружество,
но от 21.08.2009г. дружеството се преобразува в ЕООД с едноличен собственик 
г-н Румен Андронов.
ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕООД е търговско дружество,официален представител на фирмите ТЕSТО, 
VEGA, KOBOLD и KERN- Германия и на CASELLA CEL- Англия. ТЕSТО e водеща фирма в
производството на преносима апаратура за измерване на физико-химични величини,
климатични параметри и димни газове.VEGA е един от водещите производители на 
електронни нивомери и нивосигнализатори.КOBOLD е водеща международна компания
,произвеждаща уреди за контрол,измерване и регулиране на поток,налягане,ниво и
температура. KERN - производител на изключително точни аналитични,платформени везни
и влагоанализатори.CASELLA е специализирана в производство на уреди за мониторинг на
прах,шум,метеорологично оборудване. 
ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕООД е оборудвана със сервиз за поддръжка,гаранционен
и след гаранционен ремонт на продаваната апаратура. 
Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008.
 


 - Електронни термометри и
  температурни сонди.
 - Инфрачервени термометри.
 - Термовизионни камери.
 - Електронни влагомери за
  насипни материали и дървесина
 - Електронни термо-хигрометри
  и логери.    
 - Анемометри,  
 - Механични и оптични
  оборотомери.   
 - Уреди за измерване на
  осветеност - луксметри. 
 - Шумомери. 
 - рН – метри и кондуктометри.
 - Уреди за хладилни системи.
 - Многофункционални уреди за
  климатични системи,
  вентилации и за оценка
  качеството на въздуха в
  помещения.  
 - Уреди за Енергийна Ефективност
 - Газ анализатори на димни газове
 - Нивомери и нивосигнализатори
 - Преобразуватели на статично и
  диференциално налягане
 - Персонални пробовземни помпи
  за прах,пари,газове и аерозоли
 - Метеорологични уреди
 - Електронни аналитични и 
  платформени везни
 - Анализатори на влага
 - Портативни и настолни уреди
  за анализ на води
Мониторинг на 
температура,влага
Термовизионни
камери
Газ анализатор 
Тестер за мазнини
Контакти:
гр.СОФИЯ,ул."Янко Забунов",бл. 3,вх. Б,
ет.1, П.К. 21
Тел. (02) 953 07 96, (02) 953 29 56;
Факс: (02) 952 51 95
Email:office@global-test.eu
Site: www.global-test.eu
Детектор за газ
Термометър за храни
 
   Copyright by Comunicator BG
Уред за
хладилни системи
рН-метър