Gorite.bg ( Visit Website )

Дървени борси София Gorite.bg Gorite.bg
Gorite.bg

В България съществува огромна група хора, чиито професионални и лични интереси гравитират към най-големия природен феномен - ГОРИТЕ...

Презентация

Gorite.bg Gorite.bg Gorite.bg Gorite.bg Gorite.bg

Gorite.bg

Gorite.bg

В България съществува огромна група хора, чиито професионални и лични интереси гравитират към най-големия природен феномен - ГОРИТЕ.

 

Горските територии у нас се простират върху 40,6 милиона ха. Собственици и стопани на тази красота са 6 държавни предприятия, 160 горски и ловни стопанства, 237 общини, 1,6 милиона юридически и частни лица. Пряко в горите работят 9000 лесовъди, над 2500 лесодобивни фирми и 120 дружества. 132 000 ловци се грижат за дивеча и задоволяват хобито си в горите на страната ни.

 

Gorite.bgНад 600 юридически лица организират добив, преработка и търговия на недървесни горки продукти. Преработка на обла дървесина е бизнес за близо 3000 дървопреработващи фирми. С производство на мебели, целулоза, хартия и други крайни продукти от дървесина се занимават над 1900 фирми. Още 3000 се занимават с търговия, пласмент, транспорт, внос, износ и примиренчество на дървени продукти. Десетки хиляди са научните деятели, еколози, туристи и любители на природата. ЕТО ТОВА СМЕ ВСИЧКИ НИЕ.

 

Екипът на gorite.bg си постави за цел да създаде условия за бърза и удобна комуникация между хората заети в тази сфера. В резултат на нашите усилия се роди порталът www.gorite.bg

 

Чрез създадена онлайн борса и фирмена картотека, можете лесно да публикувате Вашите обяви, както и да достигнете до потенциални клиенти, бизнес партньори, доставчици и служители. Благодарение на портала ще бъдете непрекъснато информирани за пазара засягащ сектора - анализи, тенденции, цени, търсене и предлагане.

 

Дървени борси София

 

Gorite.bg

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Gorite.bg - София

Gorite.bg - София

02 44 24 753

Дърводобив

София, ул. ген. Кирил Ботев №5

Gorite.bg

Борса

Борса

 • Обла дървесина
 • Първично преработена дървесина
 • Дървесни изделия
 • Целулозно-хартиени продукти
 • Други горски продукти
 • Мебели
 • Градина
 • Горска техника
 • Дървопреработваща техника
 • Оборудване, инструменти и аксесоари
 • Ловно и рибно стопанство
 • Услуги
 • Недвижими горски имоти
 • Трудова борса