Делтапроект

 • Делтапроект

  Делтапроект

  проектиране на стоманобетонни, стоманени и дървени конструкции на сгради и промишлени съоръжения, подпорни съоръжения, укрепване на дълбоки изкопи

Делтапроект

Делтапроект

Основна дейност на фирмата е проектиране на стоманобетонни, стоманени и дървени конструкции на сгради и промишлени съоръжения, подпорни съоръжения, укрепване на дълбоки изкопи :

 • Проектиране на сглобяеми стоманобетонни конструкции, предварително напрегнати и от обикновен стоманобетон
 • Проектиране на стоманени конструкции във фаза КМ и КМД
 • Проектиране на жилищни сгради – еднофамилни и многофамилни
 • Проектиране на обществени и офис сгради
 • Проектиране на промишлени сгради и съоръжения
 • Проектиране на рекламни съоръжения
 • Проектиране на подпорни съоръжения
 • Укрепване на дълбоки изкопи, шлицови стени, пилоти
 • Технически контрол на част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти
 • Консултантски услуки в проектирането и строителството
 • Конструктивни становища
 • Упражняване на авторски надзор по време на строителсвото
 • Количествени сметки и остойностяване на инвестиционния проект
 • Цялостно проектиране по всички необходими специалности за вземане на разрешение за строеж

Ние сме инженерна фирма с  основна дейност- проектиране на сгради и съоръжения. Водеща цел пред екипа е предоставяне на качествени инженерингови услуги, гарантиращи дълготрайност, ефективност, рационалност и икономическа съобразност.  Проектните решения са съобразени със заданието на инвеститора, действащите нормативни уредби и съвременните тенденции в областта на строителното проектиране.

Делтапроект

ИЗГОТВЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ

ИЗГОТВЯНЕ НА КОЛЧЕСТВЕНИ И КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ – инж. Пенка Евтимова
Изготвяне на количествени сметки към проекти за сгради и съоръжениян по част:

 • Архитектура
 • Конструкции
 • Вертикална планировка

Изготвяне на бюджетни оферти за строителство на етап идеен проект – за различни варианти (например със или без сутерен, със шлицови стени или с пилоти и тн..)
Изготвяне на сметна документация за организиране на търгове за строителство
Изготвяне на подробна количествена и количествено-стойностна сметка на всички СМР, необходими за изпълнението на сгради и съоръжения подходящи за :

 • организиране на търгове за строителство
 • кандидатстване по европейски програми
 • кандидатстване за обществени поръчки
 • кандидатстване на частни търгове

Проверка на количества за Актове към Възложител и Подизпълнител

 • Спесификации на Стоманени конструкции
 • Спесификации на Дограма
 • Спесификации на Материали по интериорни проекти

Галерия

Карта