ДБ КЪНСТРЪКШЪН ЕООД

  • ДБ КЪНСТРЪКШЪН ЕООД

    ДБ КЪНСТРЪКШЪН ЕООД

    Фирма занимаваща се със строителство на жилищни сгради, ремонти на апартаменти и къщи. Техническия персонал, както и работниците са квалифицирани и се държи на качеството във всяко СМР.

  • ДБ КЪНСТРЪКШЪН ЕООД

    ДБ КЪНСТРЪКШЪН ЕООД

    Фирма занимаваща се със строителство на жилищни сгради, ремонти на апартаменти и къщи. Техническия персонал, както и работниците са квалифицирани и се държи на качеството във всяко СМР.

ДБ КЪНСТРЪКШЪН ЕООД

ДБ КЪНСТРЪКШЪН ЕООД

Фирма занимаваща се със строителство на жилищни сгради, ремонти на апартаменти и къщи. Техническия персонал, както и работниците са квалифицирани и се държи на качеството във всяко СМР.

Сферата, в която сме се специализирали е жилищно строителство и главно груб строеж - от изкопните работи до зидария и покривни конструкции, разполагаме със геодезист, който е на обектите ни и проверява всеки стоманобетонов елемент преди бетонирането му.

Галерия