Грифън Стоун   ( Visit Website )

Грифън Стоун

Грифън Стоун е с основен предмет на дейност обработка и търговия със скално – облицовъчни материали, която предлага комплексно обслужване на своите клиенти, като им дава възможност да изградят своята идея от проектиране и визуализиране до готов продукт.

Грифън Стоун

Грифън Стоун е с основен предмет на дейност обработка и търговия със скално – облицовъчни материали, която предлага комплексно обслужване на своите клиенти, като им дава възможност да изградят своята идея от проектиране и визуализиране до готов продукт.

Грифън Стоун

Грифън Стоун е с основен предмет на дейност обработка и търговия със скално – облицовъчни материали, която предлага комплексно обслужване на своите клиенти, като им дава възможност да изградят своята идея от проектиране и визуализиране до готов продукт.

Презентация

Грифън Стоун

Грифън Стоун е с основен предмет на дейност обработка и търговия със скално – облицовъчни материали, която предлага комплексно обслужване на своите клиенти, като им дава възможност да изградят своята идея от проектиране и визуализиране до готов продукт.

Асортимента на компанията варира в широки граници - търговия със слабове/ фаши, плочи, стъпала, подпрозоречни детайли и т.н., както и производство на детайли по индивидуални размери и мозайки от гранит, мрамор, травертин, варовик, туф, пясъчник и оникс. Материалите, които предлагаме могат да бъдат с различна обработка на повърхостта. Предимно полирани, термолющени и антикирани.

Грифън Стоун извършва и доставки по предварителна поръчка на различни архитектурни детайли, плочи, стъпала, фаши, плотове и др. Копманията изработва и плотове за кухни и бани от естествен или технически камък.

Партньорите, с които Грифън Стоун търгува извън границите на България са водещи в техните държави, което допринася за високото качество, навременни доставки и богата цветова гама на гранит, мрамор, оникс и т.н.


Скалнооблицовъчните материали, с които работим са предимно с произход България, Испания, Италия, Индия, Бразилия, Украйна, Турция, Гърция и Китай.

Варовик

Седиментни скали
Сред седиментни скали, детритните скали са най-често срещаните. Те се формират чрез агломерация на заоблени парчета (класти) от по-стари скали. В зависимост от размера на кластите, те се класифицират като пелит, латит и варовик, пясъчник и конгломерати. Анализът на техните компоненти, циментационната матрица, и постройката на слоеве позволява да се установи геоложката история както на скалите, така и на областите, в които те се намират. Някои са с по – ниска твърдост и се използват в промишлените процеси, а други в строителството заради тяхната здравина и твърдост.

Варовик – принадлежи към групата на седиментните скали, известни като химически утайки. Те се образуват в морската среда от утаяването на калциев карбонат, като калция достига средата на образуване чрез хидроложките цикли. Често във варовиците се срещат и фосили (черупки), които показват биологичната активност през дадения период. Когато концентрацията на СО2 е ниска, калцита може да се утаява директно, без биологична помощ, например оолитовите скали. Чистия варовик може да бъде съставен изцяло от калцит, но в скалообразователният процес може да се утаят и други материали, които могат да допринесат за различните нюанси във варовиците.

 

Грифън Стоун Грифън Стоун Грифън Стоун

 

Гранит

Магмени скали
Образуватни от магма и лава, вулканични скали могат да бъдат класифицирани според техния състав. Основни параметри за класификацията са: относителният дял на силициев диоксид, магнезий, желязо и минерали, открити в този тип скали, техните размери на зърната (което показва колко бързо става охлаждането), и цвета си. Скали, които съдържат силициев диоксид, както и много кварц и фелдшпат, имат по-бледи цветове, а тези с ниско съдържание на силициев диоксид са с тъмни цветове, създадени от желязо и магнезий, съдържащи минерали, като оливин, пироксен и Амфиболити. Скалната структура се определя от конфигурацията на кристалните зърна.
Гранит - Тази скала е съставена от големи зърна фелдшпат, кварц и слюда. Неговата светлооцветеност показва изобилие от силиций. Скалата е кисела. Поради голямата си износоустойчивост, гранита често се използва като строителен материал. Минималната дълбочина при която се формира гранита е 1.6 км.
Габро - Тази скала съдържа желязомагнезиеви минерали, като оливин, пироксен и авгит, които представляват тъмни на цвят кристализации, фелдшпати, които дават светлото оцветяване на някои от нейните части. Габро обикновено втвърдява бавно о поради това остава с по - едри зърна.
Базалт - Тези скали формират по - голямата част от океанската кора. Характеризира се с тъмен цвят (между синьо и черно), поради липса на силиций. Неговото бързо охлаждане и втвърдяване допринася за дребнозърнестата структура. Поради своята твърдост се използва за изграждане на пътища. Когато се ползва за павета не е особено подходящ поради хлъзгавата си повърхност.
Гранодиорит - Тази скала често се бърка с гранит, но е по-сива, тъй като тя съдържа по - голям брой кварцови кристали и плагиоклаз, отколкото фелдшпат. Той е с плътни зърна и съдържа тъмни кристали наречен нодули (възли).

 

Грифън Стоун Грифън Стоун Грифън Стоун

Мрамор

Метаморфни скали - превръщането на съществуващ тип скала, Протолит, под влияние на високи температура и налягане, водещи до съществени физически и химически изменения и съответно до промяна на скалата протолит е процес, който се нарича метаморфизъм. Протолити може да се седиментни скали, магмени или други метаморфни скали. Тези скали съставляват голяма част от земната кора и се класифицират по текстура и по химични и минерални парагенези (метаморфен фациес). Те могат да бъдат образувани от тектонски процеси - като континентална колизия, която предизвиква високи стойности на хоризонталното налягане, триене и изкривяване. Примери за метаморфни скали – мрамор, гнайси, слейт, шисти и кварцити.

Мрамор
Оценява се много заради неговата текстура и цвят. Той се използва в скулптурата и архитектурата. В зависимост от примесите, които съдържа има различно оцветяване.

 

Грифън Стоун Грифън Стоун Грифън Стоун
     
Грифън Стоун Грифън Стоун Грифън Стоун

Пясъчници

Пясъчник - скала, съставени от зърна, които са най-вече с размер между 0,003 и 0.08 инча (0.06 и 2 мм). Пясъчниците се класифицират в съответствие с минераленият си състав, степента на сложност (или геологична история), и делът на циментация на материалите, които съдържат.
Пясъчниците се състоят от малки зрънца пясък, които са разпределени по цвят и текстура.

Грифън Стоун Грифън Стоун Грифън Стоун

 

 

Слейт

Тези скали прекристализират в условия на умерено налягане и температура. Слейта има много фини зърна състоящи се от малки кристалчета слюда.Много подходящ за производството на плочи за покриви, плочи за настилка. Почти винаги се формира чрез нисък клас метаморфизъм в утайките и по-рядко от вулканична пепел.


Гнайс - раиран камък, който обикновено съдържа дълги и грануларни минерали. Най-често срещаните видове са кварц, калиев карбонат фелдшпат и плагиоклаз. Може също да съдържа малки количества мусковит, биотит и амфибол. Характерните ивици се дължат на отделяне на светлите и тъмни силикати. Гнайс, който има минерален състав, подобен на този на гранит, се получава чрез утаечни процеси или от магмени скали. Могат също да се образуват от шисти при висока степен на метаморфизъм. Това е последната скала, която се образува при метаморфната последователност.

Грифън Стоун Грифън Стоун Грифън Стоун
     
Грифън Стоун Грифън Стоун Грифън Стоун

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Грифън Стоун
0877 822 288
София, бул. Симеоновско шосе 74 А,

Складова база

с.Владая, Главен път Е79
(в посока Перник, на 500 м след ЖП Гара с.Владая)

Оникс

Този вид скални материали имат плътна, кристалинна форма. Образуват се чрез натрупването на карбонати  от студени водни разтвори.

 

Грифън Стоун