GS Consult Bulgaria

 • GS Consult Bulgaria

  GS Consult Bulgaria

  Фирмата бе създадена с цел логистично осигуряване на услуги и помощ в един динамично развиващ се пазар, какъвто е продажбите на дребно.

 • GS Consult Bulgaria

  GS Consult Bulgaria

  Фирмата бе създадена с цел логистично осигуряване на услуги и помощ в един динамично развиващ се пазар, какъвто е продажбите на дребно.

 • GS Consult Bulgaria

  GS Consult Bulgaria

  Фирмата бе създадена с цел логистично осигуряване на услуги и помощ в един динамично развиващ се пазар, какъвто е продажбите на дребно.

GS Consult Bulgaria

GS Consult Bulgaria

ДЖИ ЕС КОНСУЛТ БГ е фирма, която натрупа своя опит във време, когато продажбите на дребно се развиха в една съвършено конкурентна среда. Фирмата бе създадена с цел логистично осигуряване на услуги и помощ в един динамично развиващ се пазар, какъвто е продажбите на дребно.

Всъщност създаването /изграждането/ на специалисти по–рано би било невъзможно поради сравнително късното навлизане на българския пазар на новия тип обслужване и дейност на т.нар. service stations или места за търговия с обслужване и фокус насочен към максимално задоволяване нуждите на клиента, което датира след 1994г.

Поддръжката и обслужването на тези модерни търговски комплекси е сложен процес, от който ние успяхме да отделим няколко дейности, които са определящи за непрекъснатата им работа и които не са в разрез с изискванията на вътрешно фирмените правила и норми.

Ние сме екип от специалисти, които сме в бранша от самото начало на експлоатация на новите service stations. Преминали сме през всичките етапи на експлоатация и управление от най–ниското управленско ниво, до висшия мениджмънт на някои от най–големите търговки фирми. Ние сме екип създал и обучил специалисти в отрасъла, които за период от няколко години пуснаха в експлоатация над 80 търговски обекта и проведоха обучение на над 1500 човека. Част от тези специалисти в момента са сред нас.

Оперираме в цялата страна

GS Consult Bulgaria

Инвентаризация

Дейността ни включва извършване на пълна инвентаризация на магазинната част на търговски обекти, складове, промишлени халета и търговски площи. Извършваме ДМА инвентаризации на офиси, сгради, учреждения и производствени предприятия, съгласно чл. 21, ал. 1, 2 и 3 от Закона за счетоводството. Инвентаризацията се извършва в зависимост от спецификата на обекта:

 • * в зависимост от работното време – дневни инвентаризации, нощни инвентаризации, ревизии в почивни дни;
 • * в зависимост от локацията – инвентаризационните екипи са мобилни и посещават обекта до три работни дни от получаване на заявката за инвентаризация;
 • * в зависимост от вида обект – броят на хората участващи в ревизията зависи от броя артикули подлежащи на преброяване.

Таен клиент

Готови сме да предложим работеща схема и много добра организация за независимо изследване готовността за работа на търговски обекти чрез система "Таен клиент". Така можем да осигурим реална и безпристрастна "снимка" на всеки Ваш обект в произволен момент от време, която да даде вярна представа за работата и състоянието му. Информацията от системата Таен клиент ще даде възможност на ръководството да погледне на работата на обекта от гледната точка на клиента и да се предприемат съответните управленски решения.

Търговско обучение

Динамичността на отрасъла се изразява, както в специфичните си продукти, които реагират много бързо на промяната на конюнктурата, така и с бързото темпо на изграждане на нови модерни комплекси, предлагащи много разнообразни услуги и дейности. Самият процес по пускане в експлоатация и обучението на персонала е изключително труден и продължителен във времето. Основна дейност на GS CONSULT BULGARIA, чрез обучените от нас тренери е в кратък период да осигурим максимално бързо пускане на търговския обект в условие на реални продажби, чрез непрекъсната и системна подготовка на персонала и управителя на обекта.

Целта ни

Нашата цел е да помогнем на бизнеса Ви да заработи по-ефективно като спестите пари, време и енергия. Ще го постигнем като предоставим на Ваше разположение опита, творческите сили и рутина на нашите специалисти, които от години са в бранша и го познават в детайли. Сигурни сме, че нашето сътрудничество ще има като резултат подобрение на показтелите на търговската дейност на Вашите обекти, а от тук и по-голяма печалба.

Ние НЕ Ви обвързваме с абонамент, не сме в тежест и преразход. Ние ще Ви помогнем, тогава, когато имате нужда. Ние можем да бъдем при Вас по всяко време, толкова често, колкото сме необходими.

Ние НЕ Ви предлагаме да направите допълнителен разход използвайки нашето сътрудничество, а напротив - предлагаме Ви да сведете до минимум разходите, защото познаваме критичните точки в работата на обектите и да оптимизирате показателите и финансовите си резултати.

Ние сме готови да презентираме дейността си в реални условия, според специфичните Ви изисквания и условия.

Карта